Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

Setkávání se seniory

V sérií tematických setkávání se seniory pokračujeme letos tématem "Pestrá příroda kolem nás". Toto téma jsme si rozdělili do tří celků. První z nich, který jsme s prvními zapojenými skupinami realizovali již v dubnu, se věnoval ochraně přírody, protože právě v chráněných územích je biodiverzita (druhová pestrost) rostlin a živočichů nejvyšší. Na teoretickou přednášku navazují exkurze do některého chráněného území, které má Rezekvítek v péči a kde můžeme naživo ukázat, jaká opatření se v území realizují.

 

Druhý celek se zaměřuje na zeleň ve městech – prvek, který pozitivně ovlivňuje mikroklima, ale také duševní pohodu obyvatel. Současně se tak i města stávají útočištěm zajímavých druhů rostlin a živočichů. Podíváme se na to, které prvky mají větší účinnost a mohou tak přispět k přizpůsobení či předcházení vlivům změny klimatu.

 

Třetí téma bude ještě o něco praktičtější, protože se budeme vracet ke zkušenostem předků a seznamovat seniory s praktickým využitím planě rostoucích rostlin. Zaměříme se zejména na to, které druhy rostlin jsou jedlé a na které je naopak potřeba si dát pozor, protože by nám mohly ublížit.

 

V tuto chvíli je zapojeno pět skupin seniorů a my nabízíme realizaci těchto setkání dalším. Takže pokud ve svém okolí máte takovou skupinu (klub seniorů, domov seniorů) nebo jste její součástí, přihlaste se nám a rádi se s vámi o zkušenosti s pestrostí přírody podělíme (kontakt tereza.zizkova@rezekvitek.cz).

 

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí a Statutárním městem Brnem.

 

 


Fotogalerie: