Úvod   >   Rezekvítek   >   Historie

Rezekvítek se zrodil v roce 1991 ze skupiny přátel, které spojovala láska k přírodě i potřeba ji prakticky pomáhat. Nejprve jsme začínali na Kamenném vrchu, kde jsme pořádali pravidelné dobrovolnické brigády. Postupně jsme získali do péče další brněnská chráněná území a významné lokality. Brzy jsme měli potřebu šířit ekologickou výchovu mezi děti. Začaly vznikat první publikace a výukové pomůcky s environmentální tématikou. Sdružovali jsme děti i teenagery do tzv. ekoklubů. Za pár let jsme vytvořili sérii výukových programů a začali s nimi navštěvovat školy.

 

 

 

Rezekvítek nejprve sídlil na Lipce na Lipové, se kterou byl při vzniku značně provázaný. Jak obě organizace rostly, Rezekvítek si hledal nové sídlo. Na chvíli se přestěhoval na koleje na Vinařkách, poté na mnoho let na Kamennou ulici u Poříčí. V současné době ho najdete v černovicích na Štolcově 14.

 

sídla