Co umíme a v čem jsme dobří:

 

  • Pečujeme o velké množství chráněných území v Brně a okolí, pod naší péčí se daří ohroženým druhům, mnohé z nich by bez pomoci v území vyhynuly. Například koniklecová louka na Kamenném vrchu, o kterou se staráme, je nejpočetnější lokalitou na světě. Množství konikleců zde stále stoupá, dokonce se rozrůstá nový druh koniklece. 
  • Vracíme život do vytěžených lomů a zničených oblastí.
  • Zapojujeme veřejnost - dospělé i děti - do práce v chráněných územích, a tím posilujeme jejich vztah k přírodě.
  • Vydáváme stále nové publikace a výukové pomůcky pro lepší poznání přírody.
  • Pro veřejnost, děti i seniory pořádáme exkurze, dílničky a přednášky s ekologickou tématikou.