Co umíme a v čem jsme dobří:

 

 

 

  • pečujeme o velké množství chráněných území v Brně a okolí, pod naší péčí se daří ohroženým druhům, mnohé z nich by bez pomoci v území vyhynuly
  • vracíme život do vytěžených lomů a zničených oblastí
  • zapojujeme veřejnost - dospělé i děti - do práce v chráněných územích, a tím posilujeme jejich vztah k přírodě
  • vydáváme stále nové publikace a výukové pomůcky pro lepší poznání přírody
  • pro veřejnost, děti i seniory pořádáme exkurze, dílničky a přednášky s ekologickou tématikou