Tábory a další akce

Již mnoho let pořádáme o letních prázdninách PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro kluky a holky. Míváme 2 až 4 turnusy pro různé staré děti. Zázemí míváme v Brně-Černovicích, ale každý den vyrážíme na výlety do přírody v Brně a blízkém okolí. Tábory mají environmentální přesah - posilují vztah dětí k přírodě a dávají možnost poznávat přírodu formou her, příběhů a soutěží. Nechybí ani rukodělné tvoření. 

 

tabory

 

Dále pořádáme během roku tyto pravidelné akce: 

  • EXKURZE DO KONIKLECOVÉ ZAHRÁDKY se řídí květem konikleců, což bývá nejčastěji ve druhé polovině března 
  • SPOLEČNÁ  VÝSADBA VÁNOČNÍCH JEDLIČEK bývá v druhé polovině dubna vlesních školkách pod Babím lomem
  • DEN ZEMĚ - v sobotu kolem 22. dubna se účastníme s aktivitami pro děti i prodejním stánkem oslav Dne Země
  • DEN KONIKLECOVÉ LOUKY - sobotní dopoledne na konci června pořádáme již třicet let hrabací brigádu na Kamenném vrchu na pomoc koniklecům
  • PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK - od konce listopadu do Vánoc organizujeme s Nadací Veronica a Lesy města Brna prodej živých vánočních stromků v květináči 

 

Aktuální termíny sledujte na úvodní straně nebo na našem facebooku.