Odborné dokumenty a studie

Zajišťujeme:

  • zpracování plánů péče, biologických průzkumů, plánů sanací a rekultivací po těžbě nerostných surovin
  • hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné dle II., III. a V. části zákona č. 114/1992 Sb. ve smyslu § 67
  • správu chráněných území a jiných ochranářsky cenných lokalit
  • monitorování invazních druhů rostlin

 

Potřebujete pomoc se strategickými dokumenty? Kontaktujte Viléma Jurka na vilem.jurek@rezekvitek.cz.