Specifické skupiny

Nejčastějšími návštěvníky našich programů, seminářů a workshopů jsou děti a jejich učitelé. My však umíme připravit program i pro specifické skupiny jako jsou senioři, nevidomí či slabozrací nebo osoby s poruchou autistického spektra. Program si můžete vybrat z naší nabídky pro školy a po domluvě s vámi ho upravíme dle požadavků skupiny nebo vám na míru připravíme program dle vašich představ. Nechte se inspirovat akcemi, které jsme již realizovali:

 

Pro seniory

V brněnských domovech pro seniory pořádáme přednášky, exkurze a dílničky na různá environmentální témata. Poslední cyklus přednášek nesl název "Rozmanitost přírody", před tím to byly např. "Divočina za domem", "Tradiční i netradiční plodiny", "Jedlé plevele a bylinky", či "Nakládání s vodou a odpady". Kromě povídání, promítání fotek a vzpomínáním nad historií si senioři zpravidla vyrobí nějakou jednoduchou maličkost - bylinkovou mast, domácí mýdlo, vánoční přání, směs čajů, malovaný hrnek. Velký úspěch mají také ochutnávky různých produktů či netradičních plodin.

 

senioři

 

Pro nevidomé a slabozraké

Ve spolupráci s brněnskou pobočkou Tyflocentra jsme pro jejich klienty odlektorovali exkurzi pro chráněných územích, kdy jsme kromě výkladu měli připraveny i rozmanité aktivity (poznávání přírodnin po hmatu, po čichu, poslouchání zvuků přírody i hraček s imitací ptačích hlasů). 

 

Pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS)

Pro děti a žáky s PAS jsme ve spolupráci s APLOU měli přírodovědný kroužek. Každou schůzku jsme se věnovali různým přírodním zajímavostem. Aktivity byly voleny tak, aby je všichni účastníci zvládli a současně, aby byly naplněny jejich specifické potřeby.

 

 

Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Tereza Žižková
 tel. 543 216 483, 775 580 201
 tereza.zizkova@rezekvitek.cz