Rezekvítek pro organizace

V rámci ochrany přírody a krajiny nabízíme široké spektrum činností, které jsou určeny zejména pro státní organizace, úřady, města, obce, školy a v neposlední řadě pro komerční společnosti.
Péče o příroduNaší hlavní náplní je péče o zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a významné krajinné prvky. Provádíme veškerý ochranářský management. Věnujeme se také zakládání zeleně a péči o ni.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Vilém Jurek
tel. 775 580 206
vilem.jurek@rezekvitek.cz
Přírodě blízké rekultivaceDlouhodobě se specializujeme rekultivace po těžbě nerostných surovin. Mám mnohaleté zkušenosti s ekologickou obnovou v kamenolomech a pískovnách v České republice i na Slovensku.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Vilém Jurek
tel. 775 580 206
vilem.jurek@rezekvitek.cz
Výroba na míruNavrhujeme a realizujeme naučné stezky. Dodáme komplexní dodávku včetně informačních panelů, laviček, odpočívadel, košů a dalších prvků.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Tereza Žižková
tel. 775 580 203
tereza.zizkova@rezekvitek.cz
Dobrovolnictví, praxe, stážeDobrovolnictví patří mezi naše dlouhodobé činnosti jak zapojit veřejnost do ochrany přírody. Prostřednictví praxí a stáží se věnujeme středoškolským a vysokoškolským studentům.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Olga Lošťáková
tel. 54321 6483
olga.lostakova@rezekvitek.cz
Přednášky, školení a workshopyNabízíme přednášky, školení a workshopy v oblastech péče o přírodu, údržby městské zeleně, organizace výsadbových akcí a podpory komunitního plánování.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Tereza Žižková
tel. 775 580 203
tereza.zizkova@rezekvitek.cz
Odborné dokumenty a studieKromě realizací se věnujeme odborným činnostem, jako jsou biologické průzkumy nebo podpora výzkumné části. Věnujeme se také metodikám nebo návrhům řešení problémů z oblasti ochrany přírody.

zjistit více

Další informace


Chcete vědět víc? Poradí vám
Ing. Vilém Jurek
tel. 775 580 206
vilem.jurek@rezekvitek.cz