Péče o přírodu

O přírodu se v naší organizaci aktivně staráme už od roku 1991. Za tu dobu jsme nasbírali spoustu zkušeností s tím, jak jí prakticky pomoct a chceme je předávat dál. V této sekci se dozvíte, co můžeme nabídnout organizacím, které chtějí chránit přírodu okolo nás. Péče o přírodu sice začíná u každého z nás, ale důležitou roli hrají i organizace/instituce.

 

Co děláme? 

 • Udržujeme - Staráme se o chráněná území a významné krajinné prvky
 • Obnovujeme - Provádíme přírodě blízké rekultivace po těžbě důlních prostor. 
 • Realizujeme - Naše činnost zahrnuje jak vytváření projektů, tak realizaci zásahů.  

 

Důležitou součástí naší práce je spolupráce s dobrovolníky, jak s jednotlivci tak z firem. K péči o přírodu musíme děti vychovávat a ukázat jim, že je třeba si planety vážit, proto pořádáme akce pro žáky základních a středních škol. Na nich si mohou sami zažít, jak je důležité se o přírodu starat. A tím to u nás skončit nemusí. Studenti středních odborných a vysokých škol u nás mohou absolvovat svoje vysokoškolské praxe. 

 

Jak přesně umíme pomáhat přírodě okolo nás?

 •       Výsadby, výsevy a následná péče o zeleň
 •       Plány péče
 •       Krajinné plány
 •       Monitorování invazních druhů
 •       Inventarizační soupisy

 

Aby byly naše služby úplné, věnujeme se také dřevovýrobě. Návštěvnická infrastruktura je pro nás důležitým nástrojem pro upozornění každého, jaké poklady přírody může potkat. Součástí tvorby návštěvnické infrastruktury jsou například naučné tabule, informační panely a stezky. 

Svoje nadšení a zkušenosti předáváme i skrze exkurze pro veřejnost. Na nich vás provedeme po krásách přírody uvnitř Brna i mimo něj. 

 

 

Management chráněných území 

Staráme o maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, registrované významné krajinné prvky (VKP) a lokality, které mají vysokou ochranářskou hodnotu, ačkoliv nejsou přímo chráněna zákonem.

Od roku 1991 jsme působili v téměř všech chráněných územích, které se nacházejí na území města Brna. V současnosti provádíme ochranářský management také na několika místech v Moravském krasu a v rámci okresu Brno-venkov a Vyškov.

Zásahy provádíme vždy pod dohledem zkušených terénních pracovníků s citlivým a individuálním přístupem k předmětům ochrany. Jedná se například o tyto typy projektů: 

 • Louky - Při údržbách chráněných území uplatňujeme tzv. mozaikovou seč. Jde o moderní a přírodě nejbližší typ obhospodařování lučních společenstev. Spočívá v ponechávání nepokosených míst, která se každý rok mění. Údržbu provádíme ručním kosením a včetně likvidace posečené biomasy.
 • Lesy - U lesních rezervací provádíme různé pěstební zásahy, včetně umělé obnovy a péče o vysazené kultury. Realizujeme i odborného ošetření stromů a drobné vodní útvary, např. tůně a mokřady. 
 • Značení - Provádíme značení chráněných území a památných stromů. 
 • Paradoxní ochrana přírody - Specializujeme se na metody paradoxní ochrany přírody, které spočívají většinou v experimentálních opatřeních, jako je narušování drnu, vypalování, vytváření umělých erozních rýh apod.