Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Orchideje v Bosonožském hájku

Neuvěřitelné, že na kraji Brna se můžete procházet mezi orchidejemi. Koncem května a začátkem černa v Bosonožském hájku totiž rozkvétá vzácná a silně ohrožená orchidej střevíčník pantoflíček. Je nejkrásnější z osmi druhů vstavačovitých, které se zde vyskytují. Najdete ji nejvíce na prosvětlených částech v západní části hájku. Nejhojnější vstavačovitou orchideou je zde nezelený hlístník hnízdák, rostoucí na tlejících zbytcích dřeva a opadu. Suché lodyhy zůstávají v lesním podrostu po celý rok. 

 

Ráz starobylého výmladkového lesa určují četné prastaré pařezy dubů (zimního a letního) a lip (malolisté i velkolisté) s výmladkovými kmeny a doupné stromy. Obdivuhodné jsou staré buky, rostoucí především v chladnějších a vlhčích stržích. Na jaře se nad záplavou konvalinek rozléhá z korun stromů flétnový hlas žluvy hajní a mladé lišky vybíhají z nor. V roce 2008 bylo na území rezervace zjištěno 41 ohrožených druhů vyšších rostlin. V rezervaci se tedy chovejte ohleduplně a podle pravidel CHU, aby se zde druhům i nadále dařilo.

 

Do Bosonožského hájku se dostanete z Troubska - zastávka Veselka (bus 41 z Bystrce, přes Žebětín, z opačné strany od Ústředního hřbitova, přes Bohunice) – z kruhovéhu objezdu se vydáte na sever (směr Žebětín), a pak hned zabočíte doleva mezi domy. Půjdete po cestě mezi polem a zahrádkami. Na rozcestí u zahrádek se dáte doprava, pak doleva a zase doprava okolo zahrádek. Blízký les je Bosonožský hájek, hranici území vám prozradí červené pruhy na stromech. Druhá cesta vede od zastávky Borovník u Žebětína stejného autobusu, na území přijdete ze severní strany po vyasfaltované cestě mezi poli. 


Fotogalerie: