Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Kolik škard zachráníš, tolikrát si člověkem

Kromě ochranářské „klasiky“ provádíme i další práce spojené s posílením zájmových druhů rostlin a živočichů. Ať už to je stavění zábran pro žáby, narušování půdního krytu pro hadinec nachový nebo nově stavění klecí pro kriticky ohroženou škardu panonskou.

 

Škarda panonská je vzácný druh naší květeny, který se vyskytuje už jen na jedné lokalitě v ČR – Stepní stráně u Komořan. Proto je nutné tuto populaci zachovat a maximálně posilovat.

 

Stepní stráně jsme „zdědili“ v roce 2018. Tady jsme v roce jedna našli posledních 20 rostlin škardy. Na tak velkou lokalitu to bylo proklatě málo. Ačkoliv jsme se snažili udělat zásahy co nejpečlivěji včetně narušení drnu, v roce 2019 jsme s hrůzou našli pouze 14 škard. To bylo varovné, a proto jsme v květnu 2020 všechna místa se škardou oplotili králičím pletivem. Na konci roku jsme mohli těšit ze 44 jedinců, které se podařilo najít. Dokonce krásně zakvetli i ti jedinci, kteří nebyli chráněni oplůtkem. Letos jsme s oplocováním pokračovali a podařilo se ochránit dalších dvacet jedinců. Takto máme podchyceno téměř většinu škard. Je to důležité, aby srnčí zvěř neokusovala květy. Oplocení je taky pro nás signálem, že v daném místě jsou škardy a musíme dávat pozor při sečení.

 

Koncem června jsme udělali další krok pro podporu škard. Prosekali jsme porost kolem škard do prstence v průměru pěti metrů. To pomůže rostlinám, aby je nezalehly vyšší trávy, bude to vhodné pro lepší šíření a vzcházení semínek. Nezbytností je vysečené kruhy důkladně vyhrabat. Zároveň dojde k narušení drnu hráběmi.

 

Tím ale práce na území pro letošek rozhodně nekončí. Od července začínáme s kosením přírodní památky. Letos narostlo hodně trávy a bude boj těch osm hektarů posekat, zejména pak pohrabat a sklidit. 


Fotogalerie: