● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Život pod vodou

Ferda Mravenec nás zavede do světa pod vodou a seznámí nás se zajímavými vodními tvory - chrostíky. Společně si vytvoříme i jejich domeček. Zjistíme, jaké další živočichy můžeme ve vodě potkat. Sami se proměníme na 4 zvířátka a ukážeme si, jak se vyvíjejí od vajíčka k dospělci a čím se živí.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.Požadavky:
připravte papírovou roličku pro každé dítě

Cíle:
Žák pozná a pojmenuje čtyři druhy vodních živočichů (kapr, kachna, chrostík, ropucha). Dokáže seřadit a pojmenovat vývoj těchto živočichů (vajíčko – larva/mládě – dospělec) a vyjmenuje základní složky jejich potravy. Žák popíše vzhled larvy chrostíka a dospělce a přiřadí je do správného prostředí, ve kterém je můžeme najít.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova