● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Zimní štěbetání

Děti se v programu seznámí s 6 druhy běžných ptáků a jejich hlasy. Dozví se, čím se jednotliví ptáci živí a proč někteří ptáčci na zimu odlétají. Ujasníme si, které ptáky můžeme potkat u krmítka a čím je můžeme pohostit. Setkáme se s Mrazíkem a zachráníme ptačí kamarády před umrznutím. Nebude chybět také výtvarná činnost, aby si děti lépe zapamatovaly, co patří do krmítka.

 

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
pracovní stoly, nůžky

Cíle:
Dítě pozná a pojmenuje 6 druhů ptáků (vlaštovka, sýkorka, čáp, kukačka, kos, vrabec), dokáže říci, který pták na zimu odlétá a proč, pozná všech 6 druhů ptáků po hlase. Dítě vybere vhodnou potravu pro zimní přikrmování ptáků.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní, činnostní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchovaFotogalerie: