Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Zimní seč

Je to netradiční nástroj managementu v chráněných územích. V minulosti se vyháněla zvířata na pastvu celoročně. Dnes se s tím potkáme například na pastvinách s koňmi, ale rozhodně ne na stepních lokalitách. Tento typ zásahu pomůže řadě druhů rostlin. Vrstva stařiny často blokuje specifické druhy v klíčení a pokosení by tento problém mohlo vyřešit. Během sečení dochází také k narušení půdního krytu hrabáním, což některé rostliny milují. V neposlední řadě provádíme redukci výmladků růží, trnek, hlohů a svíd prorůstající travou. Období kosení neomezujeme jen na léto, ale i na zimu. Protože s tímto typem zásahů nejsou větší zkušenosti, rozhodli jsme tento zásah vyzkoušet. Jak se vše povedlo, uvidíme snad již na jaře. 


Fotogalerie: