Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Výstavba zábran pro obojživelníky v Žebětíně

Už tři roky se na přelomu února a března věnujeme žábám na Žebětínském rybníce. Jak už bylo mnohokrát zmíněno, rybník v Žebětíně je velkou vodní plochou, kam táhnou každé jaro žáby. V honbě za rozmnožování překonávají mnoho překážek. Jednou z nich je silnice vedoucí z Žebětína do Bystrce.

 

Aby nedocházelo ke kolizi žab s automobily, začaly se budovat zábrany. Původně se jednalo o systém mobilních igelitových zábran. Postupně je ale nahrazovaly pevné betonové zábrany. Budování trvalých zábran bylo rozděleno na etapy. Součástí opatření byly také žabí podchody.

 

V roce 2020 byla dokončena poslední etapa pevných zábran. Nově byly použity i plechové bariéry, které se dělají v nepřístupném terénu, kam nemůže najet technika. Bohužel v některých místech se nepodařilo domluvit s vlastníky. Zábrany proto nebyly realizovány po celé délce a jsou zde mezery. Problémem jsou i koncové úseky, kde nejde v současnosti řešit trvalé zábrany. Je to například na začátku žebětínské zástavby, kde by měl vzniknout v budoucnu kruhový objezd.

 

Z tohoto důvodu jsme letos přispěchali na pomoc žábám. Bylo nutné zaopatřit mezery v trvalých zábranách a preventivně prodloužit některé úseky, např. v úseku Křivá borovice. Nově se budoval asi sto padesátimetrový úsek pod sídlištěm Kamechy, kde se staví nová školka a kudy také žáby migrují. Původně tu pevné zábrany už byly, ale při stavbě školky je bylo nutné demontovat. Jako privizorium, než se školka dostaví, jsme zde postavili dočasné zábrany.

 

Kromě zábran ještě provádíme monitorování migrace žab. Letos si žáby daly načas a první pionýři se objevily až 27. března (v posledních dvou letech byly první tahy již v první třetině března). Výsledkem našeho snažení je potom závěrečná zpráva, kterou předkládáme zadavateli prací – Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.


Fotogalerie: