● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada, kde je prostor pro pohyb i kvetoucí rostliny
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada, kde je prostor pro pohyb i kvetoucí rostliny

Všeználek a luční svět

Děti si zahrají na badatele a spolu se skřítkem Všeználkem budou zkoumat, jak to vlastně funguje na jejich zahrádce - proč květiny kvetou, proč je důležité, aby tam bydlel hmyz. Také jak je  důležitá druhová pestrost a proč nesekat tak často trávníky. Naučí se pracovat s pomůckami určenými na odchyt bezobratlých živočichů a odhalí některé přírodní zákonitosti, které mohou v přírodě pozorovat.

 

 

 Mimobrněnské školy platí náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace.

Doporučujeme rozšířit o terénní program Vílí hrátky ze zahrádky.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Děti vyjmenují, co potřebují rostliny k životu. Dozví se, jak funguje opylování a prožijí si práci opylovačů na vlastní kůži. Všímají si rozmanitosti květů. Bezpečně provedou odlov bezobratlých živočichů a pamatují si alespoň 3 zástupce.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, sociální, činnostní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2021 finančně podpořilo statutární město Brno.Fotogalerie: