● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Voda a vzduch

V jakých podobách můžeme potkat vodu na Zemi? Jak putuje kapka vody přes moře, řeky i oblaka? A proč je vlastně voda důležitá? Poznáme i další živel důležitý pro život – vzduch. Zahrajeme si na kuchaře - uvaříme si vzduch, a přitom také zjistíme, z čeho se skládá. Dozvíme se, co vzduch znečisťuje a do jaké míry to můžeme sami ovlivnit.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Žáci si uvědomí důležitost vody a vzduchu, jejich potřebnost pro živé organismy a pro lidskou činnost. Budou umět popsat koloběh vody v krajině a zařadit různé formy vody do 3 kategorií podle skupenství. Získají informace o vzduchu a dokáží vyjmenovat jeho základní vlastnosti a složení. Díky příběhu sami přijdou na to, co znečišťuje vzduch a jak to sami mohou ovlivnit.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, občanská

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Doporučujeme rozšířit o terénní program Vasrůvka nad Brnem nebo interiérový program Cesta vody vodovody. Fotogalerie: