Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Víte, kde je Břenčák?

Břenčák je nejvzdálenější chráněné území od centra Brna. Tuto přírodní rezervaci najdete na levém břehu Brněnské přehrady, u poslední zastávky parníku - Veverská Bítýška, přístaviště. Přírodní rezervace patří v Brně k těm větším, tvoří ji pestré skalnaté, lesnaté břehy. Vyskytují se zde skalky, skály i skalní hřbety rozmanitých tvarů, např. hřibovité tvary se skalními výklenky, skalní jehly a hradby, ke vzácným útvarům patří skalní okno. 

 

Zblízka můžeme přírodu obdivovat z turistické stezky, která prochází dolními částmi svahů (žlutá značka). Břenčák je součástí evropsky významné lokality Nad Brněnskou přehradou, náležející do soustavy chráněných území Natura 2000. Procházku doporučujeme zejména v dubnu, kdy jsou skály ještě málo zarostlé, uvidíte je v plné kráse, zároveň je území nejvíce rozkvetlé díky četným jarním květinám. Budete-li tiší, procházku vám zpestří ptačí zpěv.

 

Většinu území pokrývají listnaté lesy, převážně s duby a buky, významný je výskyt jeřábu břeku. Druhově bohaté je keřové patro, které tvoří brslen bradavičnatýdřín jarníptačí zob obecnýskalník celokrajnýsvída krvavářešetlák počistivýhloh obecný. K nejkrásněji kvetoucím bylinám v podrostu patří bělozářka větevnatábrambořík nachovýčernýš hřebenitýdymnivka plnáchrpa chlumnílilie zlatohlavámedovník meduňkolistýprvosenka jarnípryšec mnohobarvý plicník měkký.

V dutinách četných doupných stromů hnízdí např. krutihlav obecnýžluva hajnílejsek bělokrký a šedý. Na duby je vázán i výskyt našeho největšího brouka roháče obecného. U vody můžete zahlédnout vyhřívat se užovku obojkovou nebo podplamatou.

 

Na území se dostanete autobusem č. 303 od Zoologické zahrady. Vystoupíte na zastávce Veverská Bítýška, nám. Z náměstí se vydáte po žluté a zelené turistické značce zhruba 2 km příjemnou cestou kolem vody. V létě lze připlout parníkem, vystoupit v přístavu Veverská Bítýška a vydat se po žluté, která vede celým územím a dál pokračuje k PP Na Skalách a Junácké louce. Autem můžete přijet také, zaparkovat ho lze na kraji Veverské Bítýšky směrem na Kuřim, nebo v sousedních Chudčicích. Na turistickou značku se napojíte na mostě přes Svratku. Žlutá značka vás provede celým uzemím - zhruba 1,5 km (území končí před přístavištěm Skály). Po zelené značce si můžete udělat krátkou zacházku ke studánce U Tří Křížů, která je již za hranicemi PR.


Fotogalerie: