● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada

Vílí hrátky ze zahrádky

Programem bude děti provázet zahradní víla. Společně budou poznávat zahradu trochu jinak než obvykle. Budou muset zbystřit všechny smysly, uvidí známá místa jiným způsobem a budou tak prohlubovat svou vnímavost k přírodě.

 

 Doporučujeme rozšířit o terénní program Všeználek a luční svět.

 

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Děti využívají k poznávání svého okolí všechny smysly (kromě chuti). Děti pojmenují barvy, dokážou je seskupovat a třídit podle vlastních kriterií. Propojují hmatové vjemy se slovním popisem, trénují jemnou motoriku. Děti rozvíjí sluchové vnímání a vnímání rytmu. Vyjádří své pocity ze smyslového vnímání.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět, Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, sociální, činnostní

Průřezové téma:
Environmentální výchovaFotogalerie: