● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: květnatá louka v blízkosti školy - dle domluvy
délka trasy: cca 1 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: květnatá louka v blízkosti školy - dle domluvy
délka trasy: cca 1 km

Ve stínu pampelišky

Louka je domovem pro hmyz, hmyz je lučním Amorem. Jak to na louce chodí? Jak rostliny vábí hmyz a proč to dělají? Je hmyz přizpůsoben rostlinám nebo rostliny hmyzu? Opyluje hmyz rostliny pro zábavu, nebo z toho něco má? Najdeme si různé typy květů a ujasníme si, které části květu jsou pro rozmnožování rostlin nejdůležitější. Vyzkoušíme si práci se smýkačkou a nachytáme si hmyzí obyvatele louky, abychom si je mohli pořádně prohlédnout a určit si, s kým máme tu čest. 

 

Při realizaci mimo Brno se platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci rozumí pojmům průběh opylování a oplození u rostlin, vysvětlí čím je hmyz důležitý pro rostliny. Zná příklady opylovačů, jejich přizpůsobení různé stavbě květu. Popíše několik strategií rostlin na přilákání opylovačů. Bezpečně odloví zástupce lučního hmyzu, zkusí určit s pomocí dostupné literatury, rozliší mezi nimi opylovače. Žáci vysvětlí, proč jsou i lidi závislí na opylovačích.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, osobnostní a sociální

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030. Fotogalerie: