● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 180-210 minut

místo realizace: Brněnská přehrada
místo srazu: obvykle u tram. zastávky Přístaviště
délka trasy: cca 3,2 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 180-210 minut

místo realizace: Brněnská přehrada
místo srazu: obvykle u tram. zastávky Přístaviště
délka trasy: cca 3,2 km

Vasrůvka nad Brnem

Vydáme se poznat svět okolo Brněnské přehrady i pod její hladinou. Odpovíme si na otázky: Jak vypadá řeka od pramene k ústí? Proč vznikají přehrady a další vodní nádrže? Jaké tajemství skrývá Brněnská přehrada? Co se ukrývá pod její hladinou? Zblízka si prohlédneme obyvatele vodního světa. Také se staneme výzkumníky a budeme zkoumat některé vlastnosti vody. Na závěr odhalíme tajemný svět sinic.

 

 Doporučujeme rozšířit o interiérový program Cesta vody vodovody.

 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci pojmenují základní vodní útvary v krajině, rozliší přírodní a antropogenní prvky, uvědomí si jejich vliv na tvar krajiny. Vysvětlí význam pro člověka (řeka, rybník, přehrada). Bezpečně odloví a určí běžné vodní bezobratlé živočichy. Pozorují výskyt sinic, dávají do souvislostí jejich výskyt s kvalitou vody a životem v ní.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030.Fotogalerie: