Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Údolí Kohoutovického potoka

Údolí Kohoutovického potoka je výjimečnou ukázkou přirozené lesní krajiny podél zástavby a velké silnice, poblíž Brněnského výstaviště. Na podzim les září pestrými barvami.

 

Chráněné území má protáhlý tvar, zaujímá 1,2 km dlouhý pruh podél potoka. Vzniklo k ochraně přirozeného koryta potoka a lesních společenstev na bázích svahů. V kamenitém, místy až balvanitém korytě potoka najdete malé vodopády a meandry. Množství vody v potoce je velmi proměnlivé v závislosti na aktuálním počasí.

 

Ze stromů převládají: buk lesní, dub zimní, habr obecný a javor klen. V keřovém patře je nejhojnější líska obecná, významný je výskyt klokoče zpeřeného. V podrostu je velmi zajímavý výskyt horské byliny věsenky nachové. V údolí se hromadí chladnější vzduch, než je v okolí. K významným chráněným druhům bylin patří vzácná okrotice červená a lilie zlatohlavá.

 

Z typických lesních ptačích druhů nejčastěji spatříme brhlíka lesního, šplhajícího po kmenech stromů hlavou dolů. V korytě potoka můžeme často zahlédnout konipasa bílého.

 

Územím provází naučná stezka se třemi tabulemi. Stezka vede v bezprostřední blízkosti zástavby a je velmi dobře dostupná MHD. Začátek naučné trasy je v lese za zastávkou autobusu č. 52 Šárka (10 minut z Mendlova náměstí). Chcete-li si procházku prodloužit, sejděte kousek dolů z kopce k Anthroposu a vydejte se malebnou procházkou kolem řeky.


Fotogalerie: