● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Třídíme s krysou Belisou

Programem děti provází  plyšová krysa Belisa.  Seznámí je se základními druhy materiálů a naučí je tak rozeznávat nejběžnější skupiny odpadků. Společně si osvojíme zásady třídění odpadů a prostřednictvím her si to také vyzkoušíme. Také si ukážeme, co je možné vyrobit z odpadků, které jsme vytřídili. Zamyslíme se nad tím, co tvoří většinu domácího odpadu, a jaké jsou možnosti to měnit.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

 

 
Cíle:
Děti rozdělí předměty podle materiálů - papír, plast, sklo a bioodpad. Děti vytřídí tyto čtyři druhy odpadů do správných popelnic. Děti popíší, co se s odpady z barevných popelnic děje a co se z vytříděných odpadů vyrábí.  Navrhnou, jak by samy mohly omezit vznik odpadů.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět, Dítě a společnost

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, k řešení problémů, komunikativní a kompetence činnostní a občanská 

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořilo statutární město Brno a Jihomoravský kraj.Fotogalerie: