● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 270 minut

místo realizace: nejčastěji Brněnská přehrada, lze i jinde dle domluvy
místo srazu: obvykle zastávka Přístaviště
délka trasy: cca 4 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 270 minut

místo realizace: nejčastěji Brněnská přehrada, lze i jinde dle domluvy
místo srazu: obvykle zastávka Přístaviště
délka trasy: cca 4 km

Terénní praktika - VODA

Program je koncipován na principu problémového vyučování. Na začátku programu je žákům nastolen problém formou komiksu. Žáci mají přijít na to, jací bezobratlí živočichové žijí v tekoucí a jací ve stojaté vodě. Pracují ve skupinách a mají za úkol pomocí pokusů, chemických testů, odlovů vodních živočichů a dalších praktických činností prozkoumat dvě vodní prostředí. Na závěr vytvoří plakátek, který bude prezentovat výstupy jejich bádání.

 

V případě realizace mimo Brno školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci na základě příběhu stanoví výzkumnou otázku, navrhnou a zrealizují s dostupnými pomůckami její ověření. Žáci umí bezpečně pracovat s vybranými testovacími sadami, odloví a určí základní druhy vodních bezobratlých. Žáci své interpretují výsledky svého bádání, dávají vše do souvislostí, formulují další hypotézy.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, osobnostní a sociální

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Vznik praktik byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí a statutárním městem Brnem. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Fotogalerie: