● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 270 minut

místo realizace: Hády - VKP Růženin lom, PP Kavky, NPR Hádecká planinka
místo srazu: u restaurace Velká Klajdovka
délka trasy: cca 3 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 270 minut

místo realizace: Hády - VKP Růženin lom, PP Kavky, NPR Hádecká planinka
místo srazu: u restaurace Velká Klajdovka
délka trasy: cca 3 km

Terénní praktika - GEOLOGIE

Program je koncipován na principu problémového vyučování. Žáci mají rozuzlit detektivní případ. V průběhu programu získávají informace o území a jeho historickém vývoji. Pomocí plnění úkolů a praktických činností získávají nové informace a zkušenosti, které jim pomáhají postupně případ rozkrývat. Žáci se tak naučí rozlišovat nerost a horninu, poznají nejvýznamnější horniny Hádů a svůj úsudek ověří pomocí chemické zkoušky, vysvětlí vznik vápenců a výskyt moře v Brně v různých geologických érách Země, poznají v terénu výsledek vrásnění a vysvětlí jeho vznik. Vyzkouší si pátrání po organismech žijících před 200 miliony let a vysvětlí souvislost mezi vznikem půdy a horninou.   

 

 Vhodné zařadit i jako motivační úvod do tématu geologie a výuku ve škole obohatit o aktivity z Geologické krabice

 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci vysvětlí rozdíl mezi horninou a nerostem. V terénu rozliší několik druhů hornin, sledují geologické vrstvy, popíšou, co mělo v historii vliv na utváření hádecké planiny. Provedou důkaz vápence, vysvětlí vznik vrásnění, souvislost mezi vznikem půdy a horninou v podloží.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, osobnostní a sociální

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Vznik praktik byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí a statutárním městem Brnem. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Fotogalerie: