Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Štěrkové trávníky

Při návštěvě medláneckého biokoridoru s místostarostkou městské části jsem si všiml fenoménu letošního jara – rozblácených cest. Paní místostarostce jsem u té příležitosti poradil, že možným řešením je založení štěrkového trávníku. To jsem však netušil, že ten chodník nakonec budeme dělat my. 
 
Štěrkové trávníky jsou speciální plochy, které jsou zasypány mixem kameniva (drtí, štěrkem) a zeminy. Plocha je pak osetá travní směsí trav a bylin, které umí prorůstat kamenitým záhozem. Tyto trávníky jsou vhodné k pojezdu vozidel nebo k intenzivnímu sešlapu. Je to přírodě blízké opatření, které nahrazuje dlážděné či vybetonované povrchy. Dalo by se říct, že je to něco mezi dlažbou a obyčejným trávníkem.
 
Trávník v Medlánkách je dlouhý sedmdesát metrů a široký metr a půl. Koncipovali jsme jej jako experiment. Oproti standardnímu založení jsme se totiž snažili minimalizovat použití strojů a zvolili odlišný postup kladení vrstev. Co zůstalo, byla speciální směs od společnosti Agrostis trávníky. Přesný technologický postup v tuto chvíli ještě neprozradíme.
 
Po dvou týdnech od založení začal trávník žít vlastním životem. Lidé po něm začali chodit více než po vedlejším nezpevněném povrchu. Procházka po kamíncích je příjemnější než chůze v blátě. Protože štěrkový pás nemá žádné pevné okraje a ani lemování, dochází k jeho postupnému rozšiřování do stran. Díky tomu se vytváří zajímavý biotop, který mohou vyhledávat různí zástupci hmyzu. Vysetá směs začala prorůstat mezi kamínky a za pár týdnů dojde k ještě větší stabilizaci. Negativem je, že kamínky jsou lákavé pro pejsky a děti. Občas někdo po trávníku projede na kole, ale to nevadí, povrch je na to připraven.
 
Pro zakládání štěrkového trávníku máme hned několik postřehů, které chceme v případě dalších realizací využít. Tím by náš postup mohl být ještě stabilnější, a dokonce levnější. Jestli se náš záměr povedl, ukáže čas.

Fotogalerie: