Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

Společně pro přírodu

Pojďte nám pomoci s obnovou zanedbaného mokřadu s výskytem řady zvláště chráněných druhů!


Brigáda proběhne ve spolupráci s projektem Jdi do hor na brněnském Významném krajinném prvku V Zátiší mezi Bystrcí a Medláneckými kopci. Budeme vyřezávat křoviny a upravovat hlavaté vrby. Brigádu zakončíme společným opékáním na ohni.


Termín: 5. listopadu, od 9 do 14 hod.

Místo: VKP V Zátiší najdete na mapě zde. Dostanete se sem z Komína (zastávka MHD Komín, sídliště), nebo z Bystrce (zastávka MHD Zoologická zahrada).  Cesta pěšky trvá kolem 20 minut.

 

Pracovní a ochranné pomůcky dodáme. Občerstvení zajistíme pro přihlášené.

Prosíme, přihlašujte se na: tereza.zizkova@rezekvitek.cz.


Fotogalerie: