Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Skalky u přehrady

Přírodní památka Skalky u přehrady je tvořena zbytky skalnatých svahů údolí Svratky. Jedná se o dvě oddělené plochy hned za hrází Brněnské přehrady. Po okraji každé části vedou kamenné schody od koruny k patě hráze a navazují na cesty vedoucí po březích řeky. Důvodem ochrany je teplomilá vegetace, která je zvláště v dubnu z velké části v květu. Zároveň z jara nejsou skály příliš zaroslé a můžeme tak obdivovat skalnaté útvary. 

Území je učebnicovým příkladem vlivu slunečního svitu na živou přírodu. Na jižních levobřežních svazích jsou skalní stepi s kavylem chlupatým, kostřavou walliskou, vousatkou prstnatou, koniklecem velkokvětým, pelyňkem ladním, čilimníkem řezenským a česnekem šerým. V druhově pestrých křovinách je významný výskyt mahalebky obecné, skalníku celokrajného a růže malokvěté. Na skalách rostou tučnolisté rozchodníky, na nich žijí housenky modráska rozchodníkového. Spatřit lze i otakárka ovocného.

Na severních svazích na pravém břehu Svratky, které byly před sto lety také bezlesé, vznikl souvislý, přírodě blízký les. Hlavními dřevinami jsou dub zimní a habr obecný, na sutích převažuje lípa srdčitá a javory (babyka a mléč). Na suti se vyskytuje vzácný keř klokoč zpeřený. Bohatá a vitální je v podrostu populace bramboříku nachového.  

Toto území se nachází na obou březích Svratky, hned u hráze přehrady. Na hráz lze dojít ze zastávky Přístaviště (MHD č. 1, 3, 54 a 303), což je vzdálenost necelý kilometr. Na území můžete dojít také příjemnou procházkou kolem Svratky ze zastávky MHD Zoologická zahrada (zhruba 1,5 km). Druhá část - za hrází - začíná u památníku Františka Šikuly. Při cestě autem lze auto zanechat na blízkém parkovišti na Přístavišti. Chcete-li si procházku prodloužit, vydejte se po červené značce dál kolem přehrady. Po 1,5 km dorazíte k Sokolskému koupališti, kde najdete plážičku s lavičkami, hřištěm a občerstvením.
 

Fotogalerie: