Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Sčítání konikleců na Kamenném vrchu 2021

Populace koniklece velkokvětého na Kamenném vrchu dlouhodobě sleduje doc. Lubomír Tichý z Masarykovy univerzity, který letos navázal na dlouholeté sčítání. Díky unikátní metodice docent Tichý napočítal v roce 2021 kolem 63 tisíc kvetoucích trsů. Naopak v roce 2016 zaznamenal 51 tisíc trsů. Při dalších sledováních v roce 2009 nalezl Lubomír Tichý 65 tisíc kvetoucí jedinců. V roce 2005 se jednalo o 62 tisíc rostlin a v roce 2006 to bylo 64 tisíc kvetoucích trsů. Na základě toho je možné říct, že populace koniklece velkokvětého zahrnuje přes 60 tisíc jedinců. Tak masivní výskyt v ČR nenajdeme a nenajdeme ho dle rešerší nikde v Evropě. Můžeme říkat, že se jedná o český, evropský ba dokonce světový unikát.


Ze studie doc. Tichého plyne ještě jedna nemilá zpráva, kterou uvádíme v plném znění: „V roce 2021 došlo k velkému poškození porostů v okolí cestní sítě. Jak je vidět, šíře cest a sešlapané vegetace v jejich okolí se rozlohou zdvoj- až ztrojnásobila. To samo o sobě znamená problém pro rostliny v těsné blízkosti cest – odhadem je postiženo větší návštěvností 3–5 tisíc rostlin.“ Naštěstí se rostliny díky péči o území a výřezům křovin rozšiřují do nových míst, proto je výsledek letošního sčítání proti tomu poslednímu pozitivní. Kdyby nedošlo k sešlapu, zaznamenali bychom letos nejvyšší počet konikleců v historii.


Zdroj:
Tichý, L., 2021. Monitoring koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v zvláště chráněném území přírodní rezervace
Kamenný vrch, k. ú. Nový Lískovec. In depon: Odbor životního prostředí Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám. 3/5, Brno.


Fotogalerie: