● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Rozmanitost přírody

Co se děje s různými rostlinami během roku? Jak se jim daří v zimě? Porostou na stejném místě jako letos i v příštím roce? A jak se přizpůsobují zvířata střídání ročních období? V programu se děti seznámí s životními cykly rostlin i živočichů.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Žák správně zařadí měsíce pod odpovídající roční období. Popíše vývoj rostliny během roku od semene po vykvetení a vytvoření semen. Vysvětlí, proč rostlina vytváří semena. Popíší alespoň u jedné rostliny její proměny v průběhu roku. Starší žáci vysvětlí pojem jednoletá či vytrvalá rostlina. Vyjmenují vývojová stádia žáby a srovnají s vývojem alespoň jednoho jiného živočicha.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchovaFotogalerie: