Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Říjnová Mohelnice

Mohelnická štěrkopískovna se nachází jižně od Šumperka a stále v ní pokračuje těžba štěrkopísku. Oblast se skládá ze dvou jezer spojených úzkým průlivem. Rezekvítek se zde více jak rok věnuje přírodě blízkým rekultivacím, zakládá nové biotopy, koordinuje jejich realizaci, provádí přírodovědný průzkum a další.

Zde uvádíme příklady pestré škály činností:

 

Během roku jsme pracovali na tak zvané ohniváčkové louce. Slouží jako náhradní biotop ohniváčka černočárného. Na jaro jsme plochu oseli různými druhy včetně šťovíků. Ty jsou jeho živnou rostlinou (foto: 1).

 

Na podzim jsem dosévali další druhy bylin a trav. Sběry probíhaly na různých místech v okolí, kde jsou stabilní a přírodní louky (foto: 2).

 

V zimě vytvořili těžaři nový mokřad pro žáby. V počátku byl velký strach, že tůň zaroste a že se tam nebude dařit obojživelníků. Opak je pravdou, akce se povedla (foto: 3).

 

Výrazně pokročila i těžba. Postupně se otvírá vodní hladina a vzniká těžební jezero. Jakmile dojde ke stabilní rozloze, začnou se modelovat břehy, vytvářet litorály (pobřežní pásma) a realizovat hnízdní stěny pro břehule (foto: 4).


Fotogalerie: