Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (2017 - 2019)

Název projektu: Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Zkrácený název projektu: EDUFORUM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

Období realizace: leden 2017 - prosinec 2019 

 

Příjemce projektu: Masarykova univerzita v Brně 

Partneři projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Rezekvítek 

 

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce uřitelů na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

 

Projekt spočívá v realizaci 6 klíčových aktivit:

 

KA 1 - Řízení projektu

 KA 2 - Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývající se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou v rámci společenství praxe

KA 3 - Evaluace pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ

KA 4 - Podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v přírodovědných oborech 

KA 5 - Podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v podborném vzdělávání

KA 6 - Znalostní prostředí pro rozvoj didaktických kompetencí