Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Komplex obnovních opatření na ochranu ohrožených druhů a prioritních stanovišť v PR Kamenný vrch a PP Medlánecké kopce

V rámci projektu budeme na Kamenném vrchu a Medláneckém kopci rozšiřovat plochy se stepními trávníky. Koniklecům a dalším teplomilným druhům tak zajistíme více prostoru k růstu. Bude tedy potřeba vyřezat některé dřeviny. O tyto plochy dále budeme pečovat - pravidelně je kosit a hrabat a mulčovat je zeleným senem, abychom urychlili přenos semen z žádoucích rostlin. Dále budeme zkoušet pastvu za pomocí ovcí a koz a sledovat jaký vliv to má na vegetaci. Vytvoříme i zábrany proti vjíždění aut do části rezervace, která není za kovovým plotem.