Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Místo, kde žijeme (2015 - 2016)

Projekt byl realizován od dubna roku 2015 do března roku 2016.

 

Vytvořili jsme jej se třemi cíly:

1) vzdělávání, výchova a osvěta cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny a její biodiverzity především prostřednictví přímého kontaktu s chráněnými územými města Brna a okolí.

2) podpořit pozitivní vztah cílové skupiny k přírodě, touhhu trávit v ní více času a aktivně zapojit některé cílové skupiny do ochrany přírody.

3) pomoci vybraným chráněným územím (PR Kamenný vrch, NPR Hádecká planinka atd.) - nejen zachovt jejich rozmanitot, ale pracovat na jejich rozvoji a stabilizaci cenných biotopů a též podpořit návštěvnickou infrastrukturu na PR Kamenný vrch.

 

Cílovou skupinou projektu byli:

- žáci a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v Jihomoravském kraji

- veřejnost

- senioři

- Rezekvítek a jeho zaměstnanci 

 

Cíle projektu naplňujeme realizací aktivit, které jsou rozdělené do 4 skupin:

 

1) Po stopách konikleců (sada vzdělávacích aktivit pro seniory)

Cílem první aktivity je zvýšit povědomí seniorů o ochraně přírody a krajiny, seznámit je s pestrostí rostlinné a živočišné říše, probudit v nich zájem o životní prostředí a umožnit jim přímý kontakt s přírodou.

Vytvoříme sadu aktivit věnovaných zvláštěchráněným územím v Brně, na kterých se vyskytuje silně ohrožený druh - koniklec velkokvětý. Sada bude obsahovat dvě přednášky a exkurzi na PR Kamenný vrch.

 

Finančně podpořeno MČ Brno-Nový Lískovec.

 

2) Dny pro Kameňák (jednodenní pracovně-vzdělávací aktivity)

Cílem druhé aktivity bude aktivně zapojit širokou veřejnost, studenty SŠ, žáky ZŠ a jejich pedagogy do péče o PR Kamenný vrch. Prostřednictvím této aktivity zvýšit povědomí cílové skupiny o přírodním bohatství daného místa a podpořit jejich osobní vztah k němu. Cíle této aktivity naplníme dvěma typy akcí pro různé cílové skupiny:

A) Kameňáková brigáda pro širokou veřejnost

B) Děti pečují o Kameňák pro žáky a pedagogy ZŠ a SŠ

 

Finančně podpořeno MČ Brno-Nový Lískovec. 

 

3) Děti dětem (sada tří na sebe navazujících aktivit pr ožáky 2. stupně ZŠ)

Cílem této aktivity bylo přímo vzdělat žáky a pedagogy 2. st. ZŠ v oblasti zvláštní ochrany přírody za využití přímého kontaktu s přírodou na místním zvláště chráněném území (dále jen CHÚ). Žáci a učitelé budou po absolvování aktivity vybaveni v uvedené problematice teoreticky i prakticky. Dalším cílem je také ve stejné oblasti zprostředkovaně vzdělat žáky a učitele 1. či 2. st. ZŠ prostřednictvím aktivit, které přímo podpoření žáci pro své spolužáky vytvoří a zrealizují.

 

K této aktivitě vznikla tištěná metodika, její elektronickou verzi můžete stáhnout zde.

 

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

4) Sraz s duchem místa

Cílem aktivity je seznámit cílovou skupinu (širokou veřejnost - studenty, pracující a důchodce) s vybranými chráněnými územými města Brna a okolí, které mnozí z nich mají v místě bydliště. Tím zvýšit jejich podvědomí v oblasti ochrany přírody a biodiverzity.

 

5) Vzdělávejme se pro zítřek (podpora rozvoje Rezekvítku)

Poslední aktivita projektu vyplývá z vnitřních potřeb Rezekvítku pro jeho rozvoj. Touto aktivitou chceme posílit rozvoj organizace, rozšířit a zvýšit odborné znalosti a dovednosti některých zaměstnanců v jejich oboru pro lepší konkurenceschopnost organizace natrhu. Dále chceme podpořit propagaci Rezekvítku a to konkrétně na akcích pro veřejnost a pro školy.

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejna a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz