Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Pomáháme spolu mimo školu (2024-2025)

Nespokojenost se stavem životního prostředí, a to i ve svém nejbližším okolí, a s měnícím se klimatem řeší stále více lidí. Na cestě ke změně jim chybí informace a kompetence spojované s občanskou angažovaností a participací. Cílem projektu je realizovat aktivity umožňující získání a rozvoj těchto kompetencí. Aktivity projektu směřují do školy jako centra místní komunity, jde o společnou iniciativu žáků, učitelů, vysokoškolských studentů a místních obyvatel. Účastníci projektu budou realizovat žákovské miniprojekty zaměřené na klima (vzdělávání se o klimatu a budování adaptačních prvků v blízkosti školy), díky nimž získají základní kompetence pro aktivní zapojení do občanské společnosti.

 

V průběhu žákovských miniprojektů se budou žáci, studenti i pedagogové více zabývat okolím své školy (školní zahrady, veřejný prostor), navrhovat nové prvky, které mohou zmírnit dopady klimatické změny. Na konci projektu by tedy mělo vzniknout alespoň 8 míst, která budou připravena (nebo aspoň částečně) na změnu klimatu.