Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Školní projekt „Od semínka k lesu s Motorolou“

V únoru 2013 odstartoval již podruhé školní projekt "Od semínka k lesu". Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který poběží do listopadu 2013. Do projektu se zapojilo celkem 17 tříd z 6 škol Brna a okolí. Projekt byl zacílen na žáky 3. a 4. tříd základní školy. Díky finanční podpoře Motorola Solutions Foundation jsme měli prostředky na realizaci i inovaci projektu. Účast na projektu byla pro školy bezplatná.

 

O školním projektu

Školní projekt „Od semínka k lesu s Motorolou“ byl zahájen úvodním výukovým programem, který přijeli naši lektoři zrealizovat přímo do zapojených škol. Děti se zde dozvěděly, že je čeká plnění 5ti sad aktivit zaměřených na poznávání lesa v průběhu roku. Aktivity jsou podávány hravou formou a žáci je plní pod vedením jejich učitele. Důležitou součástí projektu je také pěstovaní stromků, o které se děti starají po celou dobu projektu, včetně letních prázdnin. Po úvodním výukovém programu si žáci vyseli semena dubů do květináčů a v dubnu dostali také dvouroční sazenice dubů, o které budou pečovat až do závěrečné výsadby. Každá třída absolvuje terénní výukový program, ve kterém si zahrajeme na lesní badatele a teoretické znalosti si ověříme v praxi. Školní projekt bude ukončen v říjnu výsadbou sazenic dubů a založíme tak společně kus nového lesa. Do výsadby se zapojí také dobrovolníci ze společnosti Motorola Solutions. Každý účastník dostane glejt zakladatele lesa a místo výsadby může kdykoliv navštívit.

 

Co nás potěšilo

Ze zkušenosti víme, že vzdělávací aktivity dlouhodobějšího charakteru jsou mnohem efektivnější než ty krátkodobé. Proto jsme se rozhodli věnovat jim více naší pozornosti a úsilí. Potěšil nás velký zájem škol o účast na školním projektu. Zároveň nás to utvrdilo v přesvědčení, že dlouhodobé školní projekty mají nejen svůj smysl, ale také místo ve výuce na našich školách.

 

O společnosti Motorola Solutions

Motorola Solutions spojuje lidi prostřednictvím technologií. Firmy a vládní agentury na celém světě se obrací na inovace Motorola Solutions, když chtějí vysoce propojené týmy, které mají informace, když je potřebují v průběhu svého pracovního dne, a ve chvílích, které jsou pro ně nejdůležitější.


Motorola Solutions produkty a služby najdete v širokém spektru pracovišť. Od maloobchodních řetězců, přes sklady, policejní stanice na malých městech až k nejzabezpečenějším vládním organizacím. Produkty společnosti Motorola Solutions jsou zejména mobilní počítače, čtečky čárových kódů a RFID řešení, ale také bezdrátová technologie a vysílačkové terminály.

V Brně se nachází středisko sdílených služeb, které může být rozděleno do dvou základních odvětví: zákaznické centrum a centrum sdílených finančních služeb. Zákaznické centrum se dělí na technickou a netechnickou podporu, která je v každodenním kontaktu se zákazníky po telefonech a emailech a poskytuje jim veškerou podporu spojenou s funkcí opravárenského centra. Součástí zákaznického centra je i oddělení servisních smluv a oddělení zpracování objednávek. Centrum sdílených finančních služeb má rovněž tři části: hlavní kniha, oddělení faktur přijatých a oddělení zabývající vystavováním faktur směrem k zákazníkům.

 

Do projektu se zapojili

  •  ZŠ Boleradice (2 třídy); zapojené třídy: celá škola; zapojení pedagogové: Milena Emmerová, Miroslava Vavriková a ostatní členové učitelského sboru

 

  • ZŠ Hamry (4 třídy); zapojené třídy: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B; zapojení pedagogové: Jitka Slavíková, Pavla Pokorná, Jana Tomanová, Martina Hurtová, Pavlína Čejkovská

 

  • ZŠ Horácké náměstí (2 třídy); zapojené třídy: 4.C, 4. B; zapojení pedagogové: Irena Košutová, Tereza Kohoutková, Věra Mášková

 

  • ZŠ a MŠ Jana Broskvy (2 třídy); zapojené třídy: 5.A, 5.B; zapojení pedagogové Jitka Ruslerova, Kateřina Kratinová

 

  • ZŠ Přemyslovo náměstí (3 třídy); zapojené třídy: 4.A, 4.B, 5.B; zapojení pedagogové Alžběta Veselá, Eliška Krejčová, Jarmila Balejnová, Martina Trundová, Nela Machová

 

  • ZŠ Vejrostova (4 třídy); zapojené třídy: 3.B, 4.A, 5.B a 5.C; zapojení pedagogové: Olga Ficová, Helena Patáková, Pavla Procházková, Jana Coufalová

 

Články o projektu

V informačním zpravodaji Chrlické oko (http://www.chrlice.brno.cz/files/eye39/1526-Oko_108_2013.pdf), který vydává městská části Brno-Chrlice si můžete na straně č. 8 přečíst článek o školním projektu. Článek napsala paní učitelka ze ZŠ a MŠ Brno – Chrlice, Jana Broskvy 3, Mgr. Kateřina Kratinová, která s námi na školním projektu spolupracuje.

 

Článek o ukončení školního projektu (http://www.chrlice.brno.cz/files/eye46/1746-Oko_110_2013.pdf ) tentokrát od Mgr. Jitky Ruslerové ze ZŠ a MŠ Brno – Chrlice, Jana Broskvy 3, je na straně č. 9.