Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy (2013 - 2015)

Projekt byl realizován od února roku 2013 do února roku 2015.

 

Vytvořili jsme jej s cílem podpořit začleňování a kvalitní realizaci průřezového tématu environmentální výchova na školách v Jihomoravském kraji se zvláštním zřetelem na dlouhodobé aktivity a na využívání interaktivních tabulí pro EVVO.

 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji.

 

Cíle projektu jsme naplnili realizací aktivit, které jsou rozdělené do pěti klíčových programů:

 

1) školní roční projekt "Voda kolem nás" - modelový školní projekt na téma voda a vodní ekosystémy byl ověřován v období září 2013 až červenec 2014. Zacílen byl na žáky 3. - 5. třídy ZŠ. V rámci této klíčové aktivity vznikly pracovní listy a 10 druhů samolepek, které žáci získávali v průběhu projektu. Vznikla podrobná metodika, která obsahuje také kopírovatelné pracovní listy, jež byli v projektu ověřeny. Metodika byla vydána v počtu 500 ks a rozdána učitelům jihomoravských škol. (Metodika ke stažení zde.)

 
Do projektu se zapojilo 16 tříd ze 7 brněnských škol (ZŠ Kotlářská, ZŠ a MŠ Pramínek, ZŠ Bosonožská, ZŠ Gajdošova, ZŠ Novoměstká, ZŠ Horácké náměstí a ZŠ Jihomoravské náměstí). Projekt se skládal z 6 období a 3 výukových programů. Projektem děti provázel student žurnalistiky Ondra Šmíd alias Henry Šmejdil, kterému děti pomáhaly získávat informace k článkům o vodě. Celkem v projektu vzniklo 6 článků - ke každému období jeden. V každém období měly děti za pomoci jejich učitele plnit nachystané úkoly, ke kterým jsme jim nechali vyrobit potřebné pomůcky a pro učitele manuál s popisem aktivit. Každé období projektu se věnovalo jednomu tématu. Pět témat v projektu bylo zaměřené na rozšíření obzoru žáků v oblastech: voda v krajině, voda v domácnosti, znečištění vody, povodně a život ve vodě. Pracovní listy k těmto tématům jsou ke stažení ve spodu stránky. Šesté období bylo průběžné a žáci měli za úkol po splnění úkolů z každého období vymyslet činnosti, které by chtěli pro vodu udělat oni, aby jí pomohli.

 

Projekt byl zakončen minikonferencí, které se účastnili zástupci jednotlivých tříd v doprovodu učitele a setkali se zde s Henrym. Zde si žáci navzájem představili své činy, které vykonali na pomoc vodě. Své zásluhy také zpracovali do podoby posteru (každá třída připravila jeden poster), aby se o jejich snaze mohlo dozvědět také široké okolí. Postery byly vystaveny na závěrečné výstavě, kterou bylo možné navštívit ještě v prvních dvou týdnech letních prázdnin v prostorách sídla kanceláře ombudsmana – Údolní 39.

 

 

2) sada výukových aktivit "Ochrana přírody" - sada zaměřená na problematiku ochrany přírody, obsahuje 3 výukové bloky: interiérový výukový program, exkurzi na chráněné území a Děti pečují o přírodu. Balíček je určen žákům 2. stupně ZŠ a SŠ, proběhlo 10 ověřovacích opakování. V rámci aktivity vznikla brožura chráněných území města Brna a plakát chráněných území JMK (ke stažení vespodu stránky).


Vznikla sada výukových aktivit - Interiérový výukový program, Exkurze na Hády (pracovní list ke stažení vespodu stránky) a Děti pečují o přírodu. Aktivita je zajímavá tím, že děti o ochraně přírody nejen informuje, ale také je prostřednictvím praktických činností zapojí do péče o vybraná CHÚ v Brně. Celé sady výukových aktivit se již zúčastnilo 10 tříd ze základních škol Jihomoravského kraje (ZŠ Gajdošova, ZŠ Hamry, ZŠ Vídeňská, ZŠ Kotlářská a ZŠ Smíškova, Tišnov, ZŠ a MŠ Jana Broskvy).

 

 

3) sada výukových aktivit "Vodní balíček" - sada je zaměřena na vodu a vodní ekosystém, obsahuje 3 výukové programy: interiérový výukový program a 2 terénní programy se zaměřením na stojatou a tekoucí vodu. Balíček je určen žákům 2. stupně ZŠ a SŠ, proběhlo 11 ověřovacích opakování.

 

Vznikla sada výukových aktivit - interiérový výukový program, první terénní program "POTOK" a druhý terénní program "RYBNÍK" (pracovní listy jsou ke stažení vespodu stránky). Vodní balíček je sestavený na principu badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a žáci si díky tomu vyzkoušeli svou schopnost vědecky myslet a řešit problémové situace. Tuto sadu programů jsme ověřili na 9 školách v 11 třídách a zúčastnilo se jí celkem 235 žáků a 13 učitelů. Do ověřování sady výukových aktivit se tedy zapojili: ZŠ Hamry, ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ a MŠ Ořechov, ZŠ a MŠ Křídlovická, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Tuháčkova, WZŠ Plovdivská, ZŠ Gajdošova a ZŠ, PŠ Vídeňská.

Metodiku k této sadě aktivit stáhnete vespodu stránky.

 

 

4) sada výukových aktivit "Lesní balíček" - vznikla sada výukových aktivit o lese a lesním ekosystému, obsahuje tři výukové programy: interiérový výukový program, terénní výukový program a terénní výukový program s výsadbou (pracovní listy jsou ke stažení vespodu stránky). Balíček je určen žákům 1. stupně ZŠ, proběhlo 10 ověřovacích opakování.  Celé sady výukových aktivit se již zúčastnilo 211 žáků z 9 škol (ZŠ Merhautova, ZŠ a MŠ Lažánky, ZŠ Kamínky, ZŠ Svážná, ZŠ Řehořova, ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Křepice a ZŠ Hamry). Ve školním roce 2014/2015 plánujeme realizovat lesní balíček pro jednu třídu.

Metodiku k této sadě aktivit naleznete vespodu stránky.

 

 

5) metodické materiály pro EVVO s využitím interaktivní tabule - na webu Rezekvítku vznikl nový prostor, který obsahuje materiály pro podprou EVVO v JMK, především s využitím interaktivní tabule. Stránka  obsahuje tyto moduly:

  • Interaktivní mapu jihomoravské chráněné přírody s informacemi o jednotlivých územích
  • Ispirace pro přírodní učebny - přehled jednotlivých prvků vhodných do přírodní učebny na školách, včetně
    návodů a příkladů realizace ze škol
  • Prostor pro sdílení metodických materiálů a materiál na interaktivní tabuli vytvořených školam
  • Prostor pro stažení metodických materiálů a aktivit pro IT vytvořených Rezekvítkem. Bylo vytvořeno 10 metodických materiálů a aktivit pro interaktivní tabuli, kterése věnují tématům ochrany přírody, vodnímu a lesnímu ekosystému.

 

 


Ke stažení: