Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií (2010 - 2012)

Projekt byl realizován od července roku ledna 2010 až do prosince roku 2012.

 

Vytvořili jsme jej s cílem podpořit začleňování a kvalitní realizaci průřezového tématu environmentální výchova do školnách vzdělávacích programů na ZŠ i SŠ v ČR. Konkrétní cíle byly:

(1) zvyšovat "ekogramotnosti" pedagogů i žáků,

(2) podrpořit začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů  poradenstvím pro učitele k této tematice

(3) vytvořit kvalitní metodické a vzdělávací materiály a publikace pro realizaci environmentální výchovy na školách pomocí inovativních přístupů a uplatnění moderních metod výuky.

 

Cílovou skupinou projektu byly žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ.

 

Cíle projektu jsme naplnili realizací aktivit, které jsou rozdělené do 6 klíčových programů:

 

  • Ekoporadna do škol.

Vytvoření 6 nových výukových programů, z toho 3 interiérové a 3 terénní na chráněných územích města Brna. Patří k tomu tvorba pomůcek a pracovních listů, 45 ověřovacích opakování. Vznikli tři výukové programy interiérové:Cesta vody vodovody,Po proudu s řekou a Přírodní bohatství ČR a tři terénníVasrůvka nad BrnemLesobádání Ve stínu pampelišky. (Kliknutím na název programu se dostanete na jeho anotaci)

 

  • Děti pečují o přírodu.

Realizace 120 ekovýchovných brigád pro školy na chráněných územích a tvorba vzdělávacích materiálů k ochraně přírody. Více o tomto programu se dočtete ZDE.

Pro propagaci péče o přírodu jsme vydali sadu vzdělávacích karet, z nichž každá je věnovaná jednomu brněnskému chráněnému území. Karty obsahují základní informace o chráněném území, mapku území a fotky. Jsou barevné ve formátu A5, se složkou na ukládání.  

 

  • Vytvoření výukového SW pro interaktivní tabule na téma vodní ekosystém- CD-ROM

V realizaci školní výuky se stále více uplatňují nové výukové metody za použití interaktivních tabulí – řada škol si je z různých projektů pořizuje. Co ale chybí je dostatek kvalitního výukového software pro jejich použití, zvláště pro přírodovědná témata a environmentální výchovu.

 

V rámci projektu jsme vytvořili nový výukový software pro interaktivní tabule s aktivitami a výukovými hodinami věnovanými tématu Vodní ekosystém. Jako zdroj obsahu jsme využili z části námi vydanou publikaci O krajině a povodních a sadu výukových pomůcek Krabice vody, z části odborníky a ekopedagogy s kterými spolupracujeme. Nechybí samozřejmě další nové nápady a aktivity. Jsou připravené výukové hodiny na různá témata týkající se vody – vodní rostliny a zástupci živočišné říše, potravní řetězce a systémy, vývoj druhů a jejich umístění v ekosystému, problematika kvality vody a vodohospodářství, vlivy člověka na čistotu vody a naopak vody na člověka (povodně) apod.

 

V dalších letech chceme navázat tvorbou výukového SW k tématu Ekozemědělství. Vytvořili jsme také vzdělávací SW k tématu lesní ekosystém  v rámci projektu financovaného z Norského finančního mechanizmu - je obsahem seminářů aktivity č.5 v prvním roce tohoto projektu, než vznikne téma vodního ekosystému.

 

  • Poradenství pro začleňování Environmentální výchovy do školních vzdělávacích programůa jejich realizaci (900 hodin konzultací pro učitele).

Od roku 2007 poskytujeme odborné poradenství pro učitele ZŠ s tvorbou Školního vzdělávacího programu a začleňováním průřezového tématu Environmentální vzdělávání do něj. Radíme učitelům také s jeho realizací – uskutečňováním jednotlivých akcí i projektů, a také se získáváním finančních a jiných prostředků na ekologické projekty.

 

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili modelový školní projekt "Od semínka k lesu" a zkoušeli jej na 3 pilotních spolupracujících školách. Dále vznikla podrobná metodika včetně kopírovatelných pracovních listů ke školnímu projektu a ta byla vydána v počtu 1000 ks a rozdávána učitelům. Metodika bude také zveřejněna v elektronické podobě na internetu.

 

  • Metodické semináře pro pedagogické pracovníkyk práci s pomůckami a SW pro ekologickou výchovu (24 seminářů).

Začátkem roku 2008 jsme realizovali první sérii metodických seminářů pro učitele pro práci s výukovými pomůckami Rezekvítku k Manuálu o ekologickém zemědělství a sadě výukových pomůcek Krabice jehličí. O tyto semináře byl velký zájem a účastníci projevili značný zájem o další metodické kurzy.


V rámci tohoto projektu jsme uspořádali 11 seminářů. Část byla věnováno již existujícím výukovým pomůckám vyráběných Rezekvítkem (Krabice jehličí, Krabice vody, Krabice naší vlasti) a část seminářů byla cílena na propagaci a prezentaci nové publikace vytvořené z projektu - Hravé říkanky pro šikovné všeználky 2 a nového výukového software pro interaktivní tabule, vytvořeného v rámci tohoto projektu v aktivitě 3 a využívání podobných výukových programů pro IT.


Semináře mají rozsah 3-4 hodiny a jsou realizovány nejen v klubovně Rezekvítku vybavené interaktivní tabulí, ale i na dalších regionech ČR (cca 2/3 seminářů). Tento tip vzdělávacího semináře má Rezekvítek také akreditovaný pro DVPP.

 

  • Tvorba nových metodických materiálů 

Rezekvítek již 17 let vytváří metodické publikace a výukové pomůcky pro environmenální vzdělávání a výchovu.


V rámci tohoto projektu chceme vytvořit několik nových metodických materiálů a rozdat je učitelům:

-  Geologické vycházky okolím Brna: publikace je koncipována jako exkurzní průvodce se zaměřením na neživou přírodu. V rámci 5 vycházek do okolí Brna se seznámíte s geologií, ale i dalšími přírodními a kulturními zajímavosti jednotlivých tras.

- Geologická krabice: sada originálních pomůcek pro výuku geologických a pedologických témat v rámci ŠVP, zaměřená na geologii České republiky. 

Hravé říkanky pro šikovné všeználky 2: Publikace nese podtitul “Spousta nápadů na tvoření z odpadů”. Obsahuje řadu námětů pro tvoření z přírodnin a odpadů. Každý návod je uveden říkankou nebo veršovanou hádankou a doplněn krátkým naučným textem a ilustracemi.

- Sedlákovo čarování SPECIÁL - další publikace ze série oblíbených "čarování". Obsahuje spoustu hádanek, her, omalovánek, vystřihovánek a informací k tématu život na statku. Sborník námětů lze využít v ekologické výchově ve školách a v mimoškolní výchově.

Vodní čarování SPECIÁL - další publikace ze série oblíbených "čarování". Obsahuje spoustu hádanek, her, omalovánek, vystřihovánek a informací k tématu voda. Sborník námětů lze využít v ekologické výchově ve školách a v mimoškolní výchově.