Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií (2010 - 2012)

Projekt byl realizován od července roku ledna 2010 až do prosince roku 2012.

 

Vytvořili jsme jej s cílem podpořit začleňování a kvalitní realizaci průřezového tématu environmentální výchova do školnách vzdělávacích programů na ZŠ i SŠ v ČR. Konkrétní cíle byly:

(1) zvyšovat "ekogramotnosti" pedagogů i žáků,

(2) podrpořit začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů  poradenstvím pro učitele k této tematice

(3) vytvořit kvalitní metodické a vzdělávací materiály a publikace pro realizaci environmentální výchovy na školách pomocí inovativních přístupů a uplatnění moderních metod výuky.

 

Cílovou skupinou projektu byly žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ.

 

Cíle projektu jsme naplnili realizací aktivit, které jsou rozdělené do 6 klíčových programů:

 

  1. Ekoporadna do škol. Vytvoření 6 nových výukových programů, z toho 3 interiérové a 3 terénní na chráněných územích města Brna. Patří k tomu tvorba pomůcek a pracovních listů, 45 ověřovacích opakování. Vznikli tři výukové programy interiérové:Cesta vody vodovody,Po proudu s řekou a Přírodní bohatství ČR a tři terénní: Vasrůvka nad BrnemLesobádání Ve stínu pampelišky(Kliknutím na název programu se dostanete na jeho anotaci)

 

  1. Děti pečují o přírodu. Realizace 120 ekovýchovných brigád pro školy na chráněných územích a tvorba vzdělávacích materiálů k ochraně přírody. Více o tomto programu se dočteteZDE.

Pro propagaci péče o přírodu jsme vydali sadu vzdělávacích karet, z nichž každá je věnovaná jednomu brněnskému chráněnému území. Karty obsahují základní informace o chráněném území, mapku území a fotky. Jsou barevné ve formátu A5, se složkou na ukládání.  

  1. Vytvoření výukového SW pro interaktivní tabule na téma vodní ekosystém- CD-ROM

V realizaci školní výuky se stále více uplatňují nové výukové metody za použití interaktivních tabulí – řada škol si je z různých projektů pořizuje. Co ale chybí je dostatek kvalitního výukového software pro jejich použití, zvláště pro přírodovědná témata a environmentální výchovu.

 

V rámci projektu jsme vytvořili nový výukový software pro interaktivní tabule s aktivitami a výukovými hodinami věnovanými tématu Vodní ekosystém. Jako zdroj obsahu jsme využili z části námi vydanou publikaci O krajině a povodních a sadu výukových pomůcek Krabice vody, z části odborníky a ekopedagogy s kterými spolupracujeme. Nechybí samozřejmě další nové nápady a aktivity. Jsou připravené výukové hodiny na různá témata týkající se vody – vodní rostliny a zástupci živočišné říše, potravní řetězce a systémy, vývoj druhů a jejich umístění v ekosystému, problematika kvality vody a vodohospodářství, vlivy člověka na čistotu vody a naopak vody na člověka (povodně) apod.

 

V dalších letech chceme navázat tvorbou výukového SW k tématu Ekozemědělství. Vytvořili jsme také vzdělávací SW k tématu lesní ekosystém  v rámci projektu financovaného z Norského finančního mechanizmu - je obsahem seminářů aktivity č.5 v prvním roce tohoto projektu, než vznikne téma vodního ekosystému.

  1. Poradenství pro začleňování Environmentální výchovy do školních vzdělávacích programůa jejich realizaci (900 hodin konzultací pro učitele).

Od roku 2007 poskytujeme odborné poradenství pro učitele ZŠ s tvorbou Školního vzdělávacího programu a začleňováním průřezového tématu Environmentální vzdělávání do něj. Radíme učitelům také s jeho realizací – uskutečňováním jednotlivých akcí i projektů, a také se získáváním finančních a jiných prostředků na ekologické projekty.

 

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili modelový školní projekt "Od semínka k lesu" a zkoušeli jej na 3 pilotních spolupracujících školách. Dále vznikla podrobná metodika včetně kopírovatelných pracovních listů ke školnímu projektu a ta byla vydána v počtu 1000 ks a rozdávána učitelům. Metodika bude také zveřejněna v elektronické podobě na internetu.

  1. Metodické semináře pro pedagogické pracovníkyk práci s pomůckami a SW pro ekologickou výchovu (24 seminářů).

Začátkem roku 2008 jsme realizovali první sérii metodických seminářů pro učitele pro práci s výukovými pomůckami Rezekvítku k Manuálu o ekologickém zemědělství a sadě výukových pomůcek Krabice jehličí. O tyto semináře byl velký zájem a účastníci projevili značný zájem o další metodické kurzy.


V rámci tohoto projektu jsme uspořádali 11 seminářů. Část byla věnováno již existujícím výukovým pomůckám vyráběných Rezekvítkem (Krabice jehličí, Krabice vody, Krabice naší vlasti) a část seminářů byla cílena na propagaci a prezentaci nové publikace vytvořené z projektu - Hravé říkanky pro šikovné všeználky 2 a nového výukového software pro interaktivní tabule, vytvořeného v rámci tohoto projektu v aktivitě 3 a využívání podobných výukových programů pro IT.


Semináře mají rozsah 3-4 hodiny a jsou realizovány nejen v klubovně Rezekvítku vybavené interaktivní tabulí, ale i na dalších regionech ČR (cca 2/3 seminářů). Tento tip vzdělávacího semináře má Rezekvítek také akreditovaný pro DVPP.

  1. Tvorba nových metodických materiálů 

Rezekvítek již 17 let vytváří metodické publikace a výukové pomůcky pro environmenální vzdělávání a výchovu.


V rámci tohoto projektu chceme vytvořit několik nových metodických materiálů a rozdat je učitelům:

-  Geologické vycházky okolím Brna: publikace je koncipována jako exkurzní průvodce se zaměřením na neživou přírodu. V rámci 5 vycházek do okolí Brna se seznámíte s geologií, ale i dalšími přírodními a kulturními zajímavosti jednotlivých tras.

- Geologická krabice: sada originálních pomůcek pro výuku geologických a pedologických témat v rámci ŠVP, zaměřená na geologii České republiky. 

Hravé říkanky pro šikovné všeználky 2: Publikace nese podtitul “Spousta nápadů na tvoření z odpadů”. Obsahuje řadu námětů pro tvoření z přírodnin a odpadů. Každý návod je uveden říkankou nebo veršovanou hádankou a doplněn krátkým naučným textem a ilustracemi.

- Sedlákovo čarování SPECIÁL - další publikace ze série oblíbených "čarování". Obsahuje spoustu hádanek, her, omalovánek, vystřihovánek a informací k tématu život na statku. Sborník námětů lze využít v ekologické výchově ve školách a v mimoškolní výchově.

Vodní čarování SPECIÁL - další publikace ze série oblíbených "čarování". Obsahuje spoustu hádanek, her, omalovánek, vystřihovánek a informací k tématu voda. Sborník námětů lze využít v ekologické výchově ve školách a v mimoškolní výchově.