Proč je potřeba zabývat se jídlem + souhrnný letáček

Jídlo hraje v našem životě jednu z nejdůležitějších rolí. To, co jíme, má významný vliv na naše zdraví a celkovou pohodu. Co ale někdy přehlížíme, je vliv našeho jídelníčku na planetu.


Současná produkce potravin představuje jedno z největších ohrožení životního prostředí. Je velmi náročná na prostor a spotřebu vody, hlavní hrozbou pro biodiverzitu, zamořuje prostředí skrze pesticidy a hnojiva. Pěstování, výroba a distribuce jídla vytváří zhruba třetinu světových emisí.

Vytvořili jsme sérii článků, které se zabývají dopadem našeho stravování na planetu a možnostmi, jak to ovlivnit. Tím, co jíme, jak s jídlem nakládáme a jak nakupujeme, můžeme životnímu prostředí odlehčit, nebo naopak přitížit. Každý z nás může rozvíjet takové nákupní a stravovací návyky, které přispějí k zachování naší planety pro budoucí generace. Témat o jídle je mnoho a je toho spoustu, co se v této oblasti dá vyzkoušet. Tak do toho pojďte s námi!

 

Projekt je finančně podpořen statutárním městem Brnem.

 

Stáhněte si přehledný letáček se stručným přehledem všech témat i odškrtávacími body, které vám umožní reflexi vašich návyků a další rozvoj.


Ke stažení:

Fotogalerie: