● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 210 minut

místo realizace: školní zahrada nebo jiný příhodný prostor dle domluvy
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 210 minut

místo realizace: školní zahrada nebo jiný příhodný prostor dle domluvy

Půda - základ života

Co se skrývá pod názvem půda a jaký význam má pro život na Zemi? Kdy vlastně její příběh začal a proč bychom ji měli chránit a vážit si jí? Prozkoumáme půdu ve vašem okolí a zjistíme, pro jaké živočichy je domovem a proč je důvod (ne)mít je v oblibě. Jednoduchými pokusy prozkoumáme vlastnosti různých půd. Nebude chybět ani tvoření z přírodních materiálů.

 

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci vysvětlí pojem zvětrávání (eroze), uvedou několik půdotvorných (erozních) činitelů, rozlišují význam slov – půda, hlína, zemina, hornina, vyjmenují základní složky půdy a jejich význam. Provedou jednoduché pokusy a dokážou popsat jejich výsledek, vysvětlí, jak žížala pomáhá s tvorbou půdy, rozliší bioodpad od ostatních odpadů. Šetrně provedou odlov a určí několik základních druhů bezobratlých živočichů, vysvětlí jejich funkci v půdě. Uvedou příklady potravních nároků různých půdních živočichů (mravenec, stonožka, krtek, žížala, hraboš). Pomocí přírodnin vytvoří plakát půdního profilu

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořili statutární město Brno a Jihomoravský kraj.Fotogalerie: