Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

PTAČÍ ZOBY - Ptačí hodinka

Od 7. do 9. ledna, tedy od pátku do neděle, proběhne čtvrtý ročník celorepublikového sčítání zimujících ptáků nazvaný Ptačí hodinka. Pořadatelem je Česká společnost ornitologická (ČSO). Akce je známá jako sčítání ptáků na krmítkách, vlastní krmítko však není nezbytné a zapojit se tak může každý, kdo pozná alespoň nejběžnější ptačí druhy. Důležité je dodržet několik pravidel. Sčítá se po dobu jedné hodiny na jednom místě. Zaznamenávají se všichni ptáci, které během této doby spatříme (není nutné, aby přistáli na krmítku). Zapisuje se vždy nejvyšší počet jedinců daného druhu (případně pohlaví u druhů, kde jsou samci a samice zbarveni odlišně) viděný najednou, aby se vyloučilo, že budou někteří ptáci zapisováni opakovaně. Výsledky se zaznamenávají do archů v elektronické, či tištěné podobě a je potřeba je odeslat do 14. ledna. Podrobné instrukce, návody na určování ptáků a záznamové formuláře naleznete na stránce www.ptacihodinka.birdlife.cz.

 

Ptačí hodinka je příkladem tzv. občanské vědy, kdy lze zapojením veřejnosti získat velké množství dat z rozsáhlého území a tyto informace pak dále vědecky zpracovávat. Aby to fungovalo, je potřeba dodržovat standardizované postupy sběru dat, aby byla místně i časově porovnatelná. V případě Ptačí hodinky tedy opravdu dodržet limit 60 minut a zapisovat jen ptáky pozorované během této doby, i když se třeba běžně na našem krmítku vyskytují i druhy další. Člověk má sice často pocit, že zrovna v době sčítání tam ti ptáci nelétají, přesto je třeba odolat pokušení zapsat ptáka, který přilétl několik minut po skončení sčítání. Je však možno začít novou hodinku.

 

Cílem Ptačí hodinky je dlouhodobě sledovat vývoj početnosti zimujících ptačích druhů. Vzhledem k tomu, že projekt začal v roce 2019, nelze zatím hodnotit dlouhodobé trendy. Ve všech třech předešlých ročnících byla vždy nejčastěji zaznamenaným druhem sýkora koňadra. Na druhém a třetím místě se v počtu jedinců stálé drží vrabec polní a domácí. V procentuálním zastoupení krmítek, kde byl daný druh pozorován, je však za koňadrou na druhém místě sýkora modřinka a na třetím kos černý. Nejčastěji zaznamenaným druhem, který nepatří mezi pěvce, je hrdlička zahradní. Pozorovatelný je pak úbytek podílu krmítek, kde byl zjištěn zvonek zelený. Tento druh, který letos ČSO vyhlásila ptákem roku, je nejčastější obětí trichomonózy. Tato nemoc se může šířit právě na krmítkách, proto je potřeba sledovat zdravotní stav ptáků, kteří krmítka navštěvují. Návod, jak postupovat při objevení podezřelého ptáka, naleznete zde. Pozitivním trendem v Ptačí hodince je naopak meziroční nárůst počtu zúčastněných osob, jednotlivých pozorování i zaznamenaných ptáků. Tak snad letošní ročník nebude výjimkou a všem účastníkům přeji zajímavá pozorování.

 

Autor: Jiří Lojda, pracovník úseku Péče o přírodu Rezekvítku a nadšený pozorovatel ptáků


Fotogalerie: