Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Přírodovědné ententýky

Řada lidí z Rezekvítku svůj život zasvětila nejen ochraně přírody, ale také práci s dětmi a mládeží. I proto jsou naše výukové programy často hravé.

Přinášíme nyní ukázku, jak lze rozdělit větší skupinu na menší, jak to využít k probíranému tématu a navíc i mezipředmětově. Pokud by se vám tato hříčka líbila, neváhejte se přihlásit na některý z našich seminářů, protože tam se to podobnými aktivitami jen hemží.

 

Rozpočítadla á la Molekuly

Známá hra „Molekuly“ uvádí, že děti jsou samostatné atomy, které kmitají (lehce pobíhají) v prostoru. Na domluvený signál (tlesknutí, písknutí apod.) se začnou seskupovat do molekul po dvou, třech, pěti atd., podle pokynu vedoucího hry. Pokud zůstane některý atom nezařazený do molekuly, hru opouští. Na druhý pokyn se molekuly rozpustí a hráči, kteří zůstali, pokračují ve hře. Hráčů je tak stále méně, dokud nezbude dvojice. Tak takhle vypadá původní hra a můžeme s ní klidně program začít na rozhýbání.

Pak by měla následovat varianta bez vypadávání. Pro další průběh programu totiž nepotřebujeme vyřazovat, ale rozřadit děti do týmů. Proto hráče, kterým se nepodaří začlenit do určených molekul, nenutíme odcházet, ale dostanou speciální úkol. Mohou zůstat ve hře, když svou menší sestavu dokážou správně pojmenovat (dle tématu hry). Jako poslední bychom měli použít tu sestavu, která skupinu dětí rozdělí na potřebný počet pracovních skupinek.

Hra se může dobře využít k uvedení konkrétního tématu. V programu o stromech jsou děti padajícími listy a podle toho jak vítr fouká a nefouká (to říká vedoucí hry), se seskupují do hromádek v daném počtu. V programu o vodě v krajině pojmenováváme vodní prvky. V programu o půdě se mění na půdní živočichy, skupinky se tvoří podle počtu nohou vyhlášeného tvora. Podobně můžeme využít živočichy typické pro konkrétní prostředí, ve kterém probíhá program.

 

Jaké to má výhody? Nenápadně pracujeme s názvy živočichů nebo jevů, které si děti i tak mají v programu osvojit. Navíc tím tak trochu cvičíme matematiku, protože v součtech musí počítat s tím, že každé z nich má nohy dvě, takže na vytvoření králíka nemusejí být čtyři děti, ale jen dvě.

 

V následující tabulce uvádíme některá témata a vhodné sestavy:

 

počet dětí voda v krajině obyvatelé půdy louka zahrada lesní svět Hádecká planinka
1 (dřep) pramen žížala slepýš hlemýžď slimák lanýž
1 studánka (stříška z rukou nad hlavou) houba (stojí na 1 noze) bažant sýkora

strakapoud

(a jiní ptáci)

 žluna, pěnkava
2 potok krtek zajíc ropucha, ježek myšice, srna ještěrka, norník
3 rybník mravenec  zlatohlávek, cvrček střevlík, chrobák roháč, lýkožrout saranče, kudlanka
4 řeka pavouk běžník křižák slíďák stepník
5 jezero (přehrada) stínka svinule svinka stínka  
všichni moře stonožka   mnohonožka stonožka  

 

Máte i vy nějakou osvědčenou hru na ven?


Fotogalerie: