Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

Povedlo se to! Děkujeme!

Do sbírky přispělo krásných sto dárců. Do poslední chvíle jsme byli napjatí, ale nakonec se podařilo naplnit celou částku 85 tisíc korun. Máme velkou radost!  

 

Na co použijeme 85 000 Kč od vás? 

  • aby lidé nešlapali po koniklecích a nerozšiřovali cestičky - budujeme zábrany, instalujeme informační cedule a organizujeme hlídky v době kvetení konikleců
  • aby do rezervace nevjížděla auta - opravujeme, natíráme a z křovin vysekáváme plot
  • aby se koniklece netopily v záplavách odpadků - sbíráme s dobrovolníky a se žáky odpadky, které odvážíme do sběrného centra
  • a mimo jiné, abyste se v rezervaci cítili dobře a věděli jste, co zajímavého a cenného se v rezervaci nachází - opravujeme naučné cedule a lavičky, řešíme následky po vandalech, píšeme články a děláme rozhovory do médií

 

Přes deset let má péči o území na starosti Vilém Jurek, se kterým jsme pro vás udělali rozhovor:
  • Proč je důležité se o koniklecovou louku starat? Proč se prostě nenechá přírodě?
Kamenný vrch je bezlesý typ lokality se suchými trávníky. Tato stanoviště u nás patří mezi nejvíce ohrožená. Po staletí lidé tuto lokalitu udržovali otevřenou s minimem dřevin. Pokud se o ni nyní přestaneme starat, pohltí rezervaci les a křoviny. Znamenalo by to zánik koniklecové louky. 
  • Co vše péče o území obnáší?
Aby se koniklecům, ale i dalším druhům rostlin a živočichů dařilo, musíme vynaložit spousty sil a času. Jsou to desítky, ba i stovky hodin práce. V zimě provádíme výřezy křovin, aby vzácné plochy s konikleci nezarostly. Během roku pak uklízíme popadané stromy, které leží přes cestu nebo ohrožují kolemjdoucí. Od června sečeme celou rezervaci. Ovšem není to jen o kosení. Posečenou hmotu musíme shrabat, sklidit a odvézt. Ročně nám rukama projde několik tun sena. Nekonečnou prací je také oprava plotu kolem rezervace, který chrání koniklecovou louku před nadměrným sešlapem a auty. V neposlední řadě se věnujeme osvětě veřejnosti.
  • Co je v současné době největší problém rezervace?
Potýkáme se hlavně s nadměrným sešlapem konikleců, odpadky a psími exkrementy, které prokazatelně těmto květinám škodí. Velkým problémem je také nedostatek financí, které by nám to pomohly řešit. Proto potřebujeme vaši podporu!
  • Co tě na práci nejvíce baví?
Baví mě, že mohu za ta léta vidět změny k lepšímu. Vždycky mám radost, když se na území objeví nový chráněný druh a já si mohu říct, že na tom mám aspoň drobný podíl.
 

Fotogalerie: