Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU - jak postupujeme

Se začátkem roku 2024 spustil Rezekvítek díky finanční podpoře ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí nový běh projektu, ve kterém žákovské týmy zkoušejí vylepšit okolí své školy. Tentokrát nejde jen o obecné vylepšení vzhledu, ale hlavně o zpříjemnění mikroklimatu místa a přizpůsobení se tak důsledkům klimatické změny, které zažíváme na vlastní kůži.

Do projektu je zapojeno 8 žákovských týmů ze 4 krajů – viz mapka. Sedm z nich jsou žáci 2. stupně ZŠ a jedna skupina zapojuje i středoškoláky. Máme za sebou první informační schůzky s učiteli i se žáky, průzkumy v nejbližším okolí škol a sbírání nápadů ze všech stran. Mezi všemi nápady už mají týmy vybrané své favority, ale o tom, který se nakonec bude realizovat, rozhodne hlasování veřejnosti.

Zaměření na klima jsme podpořili výukovým programem Klima a město, který Rezekvítek realizoval s každým týmem zvlášť. Díky němu žáci zjišťovali, co všechno má vliv na mikroklima místa, a co z toho mohou ovlivnit pomocí relativně jednoduchých modro-zelených opatření, která zrealizují vlastními silami.

 

Fáze příprav, nápadů a jejich přetavení do konkrétních návrhů a plánů je pomalu u konce. Do konce září proběhnou hlasování o vítězných návrzích a nastane velké budování. Někdo už má i náskok a velkou část svého prvku má vybudovanou. Jinde teprve čekají na hlasování. Jaká jsou nejčastější opatření, do kterých by se žáci chtěli pustit? Výsadby stromů či keřů, vytváření stinných míst, malých vodních ploch, posezení doplněných o rostliny a vzdělávání,  atd. Přejme jim tedy hodně zdaru a přízeň i pomoc z řad veřejnosti.

 

Poslední fází, která pak čeká na provázející učitele a zapojené studenty učitelství z moravských pedagogických fakult, bude pedagogické využití vytvořených prvků. Vznikne 15 výukových lekcí zaměřených na klima či klimatickou změnu, a ty budou sloužit široké pedagogické veřejnosti. Ale tohle je ještě hudba budoucnosti, lekce budou vznikat během celého školního roku 2024/2025.


Fotogalerie: