Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Pomáháme spolu mimo školu II. – závěr projektu

A máme to! Závěrečnou konferencí v kině Scala vyvrcholil druhý (a v tuto chvíli zatím poslední) ročník školního projektu Pomáháme spolu mimo školu. Všech devět týmů dorazilo ve svátečním oblečení i náladě, všichni připravení na prezentaci svých projektů a zvědaví na projekty ostatních. Za některé týmy vystoupili jen třeba dva zástupci, jiné přišli podpořit všichni spolužáci ze třídy. V honosném sále kina se nás tak sešlo kolem 150 lidí.

 

Za takové provedení prezentací, jaké předvedly naše týmy, by se leckdy nemuseli stydět i profesionálové. Dodržení časových limitů, schopnost zaujmout diváky, pohotově odpovídat na otázky z publika, práce s mikrofony, projekcí, zkrátka vše klapalo jako na drátkách. Nemalou zásluhu na tom má samozřejmě i technická podpora pana technika kina Scala, kterému tímto děkujeme.

 

Ať ale dlouho nenapínáme, představíme vám výsledky:

ZŠ Horní – děti ze školního parlamentu zapojily spolužáky i rodiče a společně sestrojili pestrobarevné posezení před školou pro čekající rodiče. Příjemnou atmosféru místa doplnila bylinková výsadba. Zbývá rozdělit služby na zalévání během prázdnin, aby výsadba přežila.

ZŠ Husova – pro osmou třídu byl projekt hodně velkou výzvou. Největší překážkou se ukázalo umístění školy v historićkém centru Brna, protože většina skvělých nápadů nebyla z pozice úřadů povolená. Žáci se ale nevzdali a vymysleli projekt, do kterého se může zapojit hodně lidí, ale na místo náročné není. Zorganizovali workshop, na kterém se vyráběly hmyzí domečky. Ty si pak jejich autoři odnesli do svých domovů a zahrad.

ZŠ Chrlice 1 a 2 – jak jsme referovali už minule, tato škola nasadila dokonce dva týmy. Přestože měli návrhů víc, tak u obou skupin nakonec zvítězila výroba a umístění ptačích budek. Fundraising zvládli žáci uspořádáním burzy užitečných věcí, které sami věnovali. Šikovně pro její konání vybrali termín třídních schůzek ve škole, takže výtěžek byl velmi dobrý. Celkem 10 budek a jedno krmítko teď krášlí Chrlice a nabízí ptákům nový domov a dětem příležitost se o ptácích něco dozvědět.

ZŠ Mokrá-Horákov – akční parlament rozjel fundraisingovou akci Přines tričko-Kup si tričko. Jejím výsledkem bylo krásných 5000,- jako vylepšení rozpočtu na pořízení potřebného materiálu. V práci této skupiny se ale potvrdilo i to, že lidi na obci mají k sobě hodně blíž a snáz se domluví – velkou pomocí do projektu přispěli bývalí spolužáci, kteří neváhali darovat dřevěné palety a barvy. Týmu tak zbylo dost prostředků i na dovybavení venkovního posezení před školou malovanými herními plány, podsedáky i skříňkami na jejich uskladnění.

ZŠ Řehořova – počtem nevelký Klub aktivních občanek zrealizoval akci, které se nakonec účastnila velká skupina starších spolužáků. Společně umístili v černovickém lesoparku 4 krásné hmyzí hotely. Jelikož tento lesopark je osázen dřevinami s jedlými plody, můžeme se těšit v příštích letech na bohatou úrodu.

Biskupské gymnázium – přes počáteční obtíže se tým přenesl do druhého pololetí a vše se najednou rychle rozjelo – náměty na projekty, hlasování, nekonečné shánění povolení. Výsledkem je zkrášlená zastávka Barvičova – nový nátěr, odstraněné malby vandalů, truhlík s květinami. Zkrátka Barvičova v nových barvách.

Cyrilometodějské gymnázium a SŠPg – tým složený ze studentů loňského roku i nováčků navrhl tři projekty, veřejnost vybrala posezení s povídkami. Peníze získávali prodejem občerstvení na školní sportovní akci, k práci se přidali spolužáci i pan školník. Lavičky jsou teď umístěné na místě s krásným výhledem na Brno a koho omrzí pohled na město, potěší se autorskými povídkami studentů.

Eko gymnázium – tým vytrvalců, kterému se po dvou letech podařilo přemoci úředního šimla, nakonec zvelebil zastávku trolejbusů Osová. Z velkých plánů sice zbylo jen obroušení a nový nátěr, k tomu osázený truhlík popínavými rostlinami. Nebýt procesů, připomínajících pohádku O kohoutkovi a slepičce, byli bychom se dočkali květinových záhonů a keřů, ale takto jsme rádi, že mise byla naplněna alespoň částečně. Pro studenty byla tohle hodně velká škola komunikace s úřady.

 

Suma sumárum – letošní projekt přinesl Brnu a jeho okolí 2 zkrášlené zastávky, 2 hromady hmyzích domečků, 2 místa zaplněná ptačími budkami a 3 místa s novým posezením v přírodě, kde se můžete lépe naladit a vnímat svět kolem sebe. Už vidíte, které místo volá po vaší pomoci?

 

Co si většina skupin z projektu odnesla? Poznali, že se už jako malí můžou pustit do velkých věcí, že vše je snazší, když se práce v týmu rozdělí. Že je dobré práci naplánovat a začít s předstihem. Když narazí na problém, se kterým si nevědí rady, můžou se obrátit na dospělé ve svém okolí. Pokud to zrovna není zkostnatělý úřad, pak ve velké většině se jim pomoci dostane. Studenti z pedagogické fakulty MUNI, kteří týmům pomáhali, si zažili projektovou výuku v praxi, což se jim bude určitě v jejich praxi hodit.

 

Co bude dál? Týmy přislíbili, že se o svá „dítka“ postarají i v následujících letech. A my jejich zkušenosti přetavíme do metodické příručky, kde poradíme případným následovatelům, jak se do podobných projektů mohou pustit i sami. Podrobné informace o jednotlivých projektech najdete na podzim na webu Rezekvítku.


Fotogalerie: