Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Pomáháme spolu mimo školu II.

Chtěli jste někdy změnit něco ve svém okolí a nenašli na to dost odvahy, pomocníků či prostředků? My jsme v minulém školním roce ověřili, že podobné problémy mohou potkat každého, ale že také lze najít cestu, jak je překonat. Povzbuzeni úspěchem prvního ročníku jsme také v tomto školním roce zvali žákovské skupiny ze základních i středních škol, aby ve spolupráci s Rezekvítkem, Nadací Veronica a Masarykovou univerzitou prozoumávaly okolí svých škol, zapojovaly veřejnost do odhalování nedostatků a hledání příležitostí ke změně, naplánovaly a zrealizovaly svou akci, zkrátka aby se pokusily o něco, co dá většinou dost zabrat i dospělým. Ale takový je život a škola na něj má děti připravit, ne?

 

Nutno přiznat, že jsme si mysleli, jak byl první ročník složitý kvůli převládající distanční výuce. Ale zjistili jsme, že to není nic proti tomu, když se pokoušíte podobný projekt rozjet při výuce hybridní – nikdo dopředu neví, kolik dětí přijde dnes a kolik příště, najít čas na společné plánování a setkání je téměř nemožné. Možná i proto jsme se od počátku druhého ročníku potýkali s tím, že se učitelé i žáci zalekli a přes počáteční nadšení pro věc nakonec z obavy před náročností projekt ani nerozjeli. Naštěstí ne všichni, a tak vám v tuto chvíli můžeme představit naše letošní statečné týmy a jejich náměty na vylepšování okolí školy, které navíc bude prospěšné i životnímu prostředí.

 

V tuto chvíli mají týmy za sebou sbírání nápadů, jejich třídění, zjišťování podmínek pro realizaci a navíc – což je novinkou pro tento ročník – ještě shánění podpory pro vlastní realizaci. V některých případech šlo hlavně o peníze, ale jindy se jako užitečná pomoc ukázala i možnost získat zdarma materiál na výrobu zamýšlených vylepšení.

 

Dovolte nám tedy představit žákovské týmy a jejich nápady ve školním roce 2021/2022.

ZŠ Horní – žákovský parlament 1.stupně – multifunkční posezení před školou „Sedni si, přivoň a poznávej léčivé bylinky“.

ZŠ Řehořova – Kroužek aktivního občanství – „Zabydleme lesopark“ – budování hmyzích hotelů a ptačích budek

ZŠ Jana Broskvy v Chrlicích2 týmy – řeší zpříjemnění prostoru před školou pro čekající rodiče a zvýšení hnízdních příležitostí v blízkém okolí – ptačí budky.

ZŠ Husova – jak vylepšovat historické centrum města, když vám úřady nechtějí nic dovolit? Snad pomůže workshop pro veřejnost, která pak bude vylepšovat své zahrady a otevírat je novým šesti a vícenohým obyvatelům.

ZŠ Mokrá-Horákov – veřejnost rozhodne, jestli se bude pokračovat úpravami u Bosé stezky, sezením před školou nebo Knihobudkou.

Ekogymnázium – bude-li jejich počínání úspěšné, tak po dlouhé komunikaci se zastupitelstvem dojde do finále jejich projekt ozelenění trolejbusové smyčky Osová.

Cyrilometodějské gymnázium – vybrali zástupci veřejnosti lesní křížovou cestu nebo výsadby pestrých květinových záhonů na podporu biodiverzity hmyzu?

Biskupské gymnázium – v konkurenci truhlíkových výsadeb a knihobudky tu vyhrál nápad na zkrášlení a ozelenění smyčky trolebusu. Podaří se? Pomůže veřejnost se sháněním rostlinek?

 

Sami vidíte, že je ještě hodně otazníků. Do konce tohoto ročníku zbývá poslední měsíc, pak žáci svou práci předvedou na závěrečné konferenci a Rezekvítek během léta jejich zkušenosti přetaví do metodické příručky o projektové výuce a rozvíjení občanské angažovanosti.

Určitě ale dáme vědět, jak letošní projekty dopadly. Těšte se, my se taky těšíme!

 

Tento projekt byl finančně podpořen fondy EHP a Norska v rámci programu Active Citizen Fund.


Fotogalerie: