● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada, dle domluvy
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: školní zahrada, dle domluvy

Pokladnice pod zemí

Že je půda nuda? Ale kdepak! Nahlédneme společně na to, po čem běžně šlapeme. Ukážeme si, že půda není jen hlína, ale má i další složky, které jsou pro život na Zemi nepostradatelné. Děti si vyzkoušejí jednoduché pokusy s půdou, odlovy bezobratlých obyvatel půdy i tvoření z přírodních materiálů.

 

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Děti vyjmenují základní složky půdy a popíší jejich význam, provedou jednoduchý pokus a popíší jeho výsledek, vysvětlí, jak žížala pomáhá s tvorbou půdy, rozumí slovu bioodpad, popíšou a vysvětlí, co a k čemu je kompost, šetrně provedou odlovy bezobratlých živočichů, poznají několik základních druhů. Vytvoří pomocí přírodnin plakát půdního profilu.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní, sociální a činnostní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořilo statutární město Brno a Jihomoravský kraj. Fotogalerie: