Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

PF 2023

 
Milí přátelé a příznivci Rezekvítku, děkujeme za vaši přízeň, podporu a pomoc.
I díky ní jsme v roce 2022 zvládli mimo jiné:
???? opečovat více jak 40 chráněných území či významných lokalit
???? vysadit 2 740 dřevin
???? posekat, shrabat a sklidit 30 ha stepních lokalit (odpovídá 46 fotbalovým hřištím)
???? zachránit skoro 5 000 žab
???? vytrhat 8 ha invazního borytu a zlatobýlu
???? připravit 16 akcí pro seniory
???? lektorovat 126 výukových programů
???? uspořádat 15 akcí pro veřejnost či děti
???? nadchnout 9 žákovských týmů, které zlepšily svoje okolí
 
Věříme, že i příští rok toho společně s vámi hodně zvládneme. Přejeme krásné vánoční svátky!

Fotogalerie: