● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Papír je pomletý les

Jak dlouho roste les? To odhalíme díky příběhu jedné rodiny. Vytvoříme si vlastní les a pomocí hmatu a čichu v něm budeme rozpoznávat jeho krásy a dary. Jak můžeme v každodenním životě předcházet přílišnému kácení lesů? Zjistíme, z čeho se vyrábí papír a jestli můžeme starý papír dále využít. V recyklační dílně si vytvoříme vlastní kousek papíru.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
připravte si papírovou ruličku pro každé dítě (např. od toal. papíru)

Cíle:
Žáci vědí, jak rychle dospívají stromy, srovnají jejich vývoj se životem člověka. Vnímají, že dřevo je obnovitelná surovina, ale v dlouhém časovém horizontu. Žáci popíšou princip výroby papíru a uvedou příklady, jak omezovat spotřebu dřeva na tuto výrobu pomocí recyklace i jinak.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Doporučujeme rozšířit o interiérový program Jak nakládat s odpady. Fotogalerie: