Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Okna invazí dokořán: Úvod do problematiky

Rostlinné i živočišné invaze vidíme na Rezekvítku přímo z první řady. Po léta se aktivně zabýváme těmi nejhoršími z nich. Zatím to bylo jen na úrovni praktické, především likvidace a sdílení zkušeností. Pro letošek bychom chtěli „invazky“ více otevřít. Prostřednictvím krátkých textů vás budeme seznamovat s obecnou problematikou i jednotlivými druhy rostlin i živočichů.

 

Co jsou to invazní druhy?

V prvé řadě je potřeba udělat pořádek se samotným slovem invazní. Často se trošku mylně používá slovo „invazivní“. Toto slovo je spíše používáno v medicíně jako „pronikající“ nebo „vnikající“, např. biopsie či zavedení cévních stenů. My však budeme používat invazní. Charakteristika invazních druhů je poměrně složitá. Základní je tzv. zavlečený či nepůvodní druh (anglicky alien species). Takový druh se do určitého území dostal díky člověku z území, ve kterém je původní. Samozřejmě, zavlečení může nastat i přirozeně, výjimka zde potvrzuje pravidlo. Mezistupněm je naturalizace (zdomácnění) – takový druh se v určitém území dokáže pravidelně rozmnožovat nezávisle na člověku. Invazní druh (IAS – invasive alien species) je ve finále charakterizován podle profesora Pyška jako druh naturalizovaný, který se v daném území rychle šíří na značné vzdálenosti od mateřské populace a zpravidla na rozsáhlém území. Když to shrneme, invazní druh je:

  • geograficky nepůvodní
  • šíří se velmi rychle v krajině, má výbornou rozmnožovací strategii
  • tvoří velký objem biomasy
  • má negativní vliv na biodiverzitu, zdraví a majetek obyvatel
  • jeho likvidace je spojena s ekonomickou zátěží

 

Proč je důležité se jimi zabývat?

Invazní druhy jsou takovou popelkou v oblasti zkoumání i v ochraně životního prostředí. V roce 2019 vyšla Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách. Mezi pětkou největšího ohrožení biologické rozmanitosti jsou i invaze. Pro srovnání – změna klimatu je na třetím místě, invaze na pátém. Kdybychom měli být spravedliví, tak bychom se věnovali invazím alespoň přibližně jako klimatu. Vlastně je téměř nutné řešit oba problémy paralelně. Změna klimatu totiž akceleruje šíření nepůvodních druhů. 


Fotogalerie: