Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Mozaiková seč na sídlišti

V Brně-Kohoutovicích zavádí mozaikovou seč a my jsme u toho! Jsme rádi, že se tento přírodě blízký přístup šíří i do sídlišť. Děkujeme za to!

 

Z webu Kohoutovic: 

"K", jako KOHOUTOVICE!
Rozhodli jsme se, že změníme přístup k sečení trávy v Kohoutovicích. Na pomoc jsme si přizvali odborníky na slovo vzaté Rezekvítek, brněnskou neziskovou organizaci, která se již 30 let! stará o přírodu, včetně koniklecové rezervace.
Aby bylo jasnější, že vynechané plochy nejsou omylem, ale plánovaným počinem, rozhodli jsme se udělat obrazce, ze kterých je to patrné na první pohled.
 
MOZAIKOVÁ SEČ V PRAXI
Mozaiková seč je nejmodernějším způsobem údržby trávníků. V současnosti se aplikuje ve městech jako je Vídeň, Kodaň nebo Berlín. Je přátelská pro hmyz, květiny a zároveň zlepšuje mikroklima, zadržuje vodu a snižuje prašnost.
Jedná se o určitý kompromis mezi intenzivním sečením a podporou přírody. V případě tohoto typu sečení se vytváří systém posečených a neposečených míst. Neznamená to, že se přestává sekat, ale pouze se klasické kosení rozdělí do jednotlivých částí, které jsou sečeny v různých termínech. V porostu se vytváří různé uličky, průseky, obrazce či bloky.
 
 

Fotogalerie: